| Autor: redakcja1

Niższy import mięsa i żywca wołowego do UE w 2015 r.

Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, w 2015 r. kraje Wspólnoty sprowadziły w ekwiwalencie mięsa w sumie 322,7 tys. ton mięsa, produktów z wołowiny oraz żywca wołowego, a więc o 2,9% mniej niż rok wcześniej - podaje FAMMU/FAPA.

Niższy import mięsa i żywca wołowego do UE w 2015 r.

Import wołowiny do UE

Najwięcej tego gatunku mięsa sprowadzono tradycyjnie z Brazylii - 136,7 tys. ton, Urugwaju - 46,3 tys. ton oraz z Argentyny - 42,1 tys. ton. Udział tych trzech krajów w imporcie łącznie do Unii ukształtował się w granicy 69,8%. W analizowanym okresie sprowadzono również 30,9 tys. ton wołowiny z Australii, 24,1 tys. ton ze Stanów Zjednoczonych oraz 12,1 tys. ton z Namibii.
 
Przywóz tego gatunku mięsa z Nowej Zelandii wyniósł 11,4 tys. ton, a z Botswany - 9,3 tys. ton. W 2015 roku Unia zakupiła też 5,1 tys. ton mięsa wołowego ze Szwajcarii oraz 1,9 tys. ton z Paragwaju.

Eksport wołowiny do UE

W 2015 r. kraje Wspólnoty wyeksportowały ogółem 600,2 tys. ton mięsa oraz produktów z mięsa wołowego, a także żywca wołowego w ekwiwalencie mięsa, a zatem o 7,3% więcej niż w 2014 r. Dostawy do Libanu, Ghany, Bośni i Hercegowiny oraz Wybrzeża Kości Słoniowej zwiększyły się odpowiednio o 32,9% do 50,5 tys. ton, o 12,4% do 37,4 tys. ton, o 17,4% do 40 tys. ton oraz o 24% do 35,8 tys. ton.
 
Więcej tych wywieziono z Unii również do Libii o 39,5% do 19,9 tys. ton, Norwegii o 143% do 19,1 tys. ton, Izraela o 125% do 18,9 tys. ton, Filipiny o 10,8% do 13,1 tys. ton, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii o 10,5% do 12,6 tys. ton oraz do Wietnamu o 81,4% do 11,6 tys. ton. Zmalała za to unijna wysyłka do Hongkongu o 30,6% do 45,2 tys. ton, Szwajcarii o 2,2% do 26,1 tys. ton oraz Algierii o 13% do 16,1 tys. ton.
 
W 2015 r. Unia pozostawała eksporterem netto w całkowitym handlu mięsem wołowym, produktami z wołowiny oraz żywymi zwierzętami. Biorąc jednak pod uwagę ujemny bilans wynoszący 90,5 tys. ton w handlu mięsem wołowym, tj. świeże, chłodzone, mrożone oraz konserwowane, Unia była w tym czasie importerem netto tego gatunku mięsa.Tagi:
źródło: