| Autor: redakcja1

Handel zagraniczny wołowiną i cielęciną z Polski i UE w 2014 r.

Wzrost produkcji wołowiny na rynku globalnym oraz ograniczone zapotrzebowanie na ten gatunek mięsa w krajach UE spowodowały, że w 2013 r. przeciętna unijna cena bydła ukształtowała się poniżej poziomu z 2012 r. W związku z tym, w marcu tego roku przeciętnie w UE za 100 kg żywca wołowego klasy poubojowej schłodzonej R3 płacono 387,30 EUR, a zatem o 2,5% mniej niż przed rokiem – podaje Agencja Rynku Rolnego.

Handel zagraniczny wołowiną i cielęciną z Polski i UE w 2014 r.
W minionym roku, pomimo mniejszej krajowej produkcji żywca wołowego, eksport tego gatunku mięsa z Polski był wyższy niż przed rokiem. Przyczyniły się do tego mniejsze ceny skupu bydła rzeźnego w Polsce w odniesieniu do cen w innych krajach Unii. W 2013 r. przeciętna krajowa cena skupu bydła rzeźnego wyrażona w walucie unijnej stanowiła 79% średniej ceny w UE w porównaniu do 85% rok wcześniej.
 
W rezultacie, w zeszłym roku z Polski w ekwiwalencie mięsa wysłano 344 tys. ton żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych, czyli o 3% więcej niż w 2012 r. Mięso wołowe stanowiło 89% eksportu całego asortymentu wołowego. Dostawy mięsa był o 4% większe niż w 2012 r., a żywca i przetworów wołowych odpowiednio o 11% i o 4% mniejsze.
 
W pierwszych dwóch miesiącach 2014 r. z kraju w ekwiwalencie mięsa wyeksportowano niemal 50,4 tys. ton żywca, mięsa i przetworów wołowych i cielęcych, a zatem o 6% mniej niż w tym samym okresie 2013 r. Wyższy niż przed rokiem był eksport przetworów o 9%, a niższy eksport mięsa - o 7% i zwierząt żywych - o 2%. W całym 2014 r. wysyłka żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych może być nieznacznie większa niż w 2013 r.
 
Utrzymujący się w 2013 r. spadkowy trend cen wołowiny na rynkach zagranicznych stymulował wzrost importu, który w dalszym ciągu był niewielki. W 2013 r. do kraju sprowadzono 28 tys. ton produktów wołowych i cielęcych, tj. o 5 tys. ton więcej niż w 2012 r. Import był wyższy przede wszystkim z uwagi na zwiększony przywóz bydła, w tym szczególnie cieląt. W 2013 r. zaimportowano blisko 74,2 tys. szt. bydła, a więc o 84% więcej niż przed rokiem. W okresie styczeń– luty 2014 r. do Polska dostarczono 5,2 tys. ton żywca, mięsa i przetworów wołowych, o 9% więcej niż w analogicznych miesiącach 2013 r. zwiększył się głownie import żywca, przy spadku przywozu mięsa.
 
W całym 2014 r., w wyniku szacowanego przyrostu produkcji na rynku globalnym i unijnym oraz spodziewanego ożywienia krajowej konsumpcji, import asortymentu wołowego do Polski prawdopodobnie będzie nieznacznie wyższy niż w 2013 r. Przewiduje się utrzymanie tendencji wzrostowej w imporcie cieląt i młodego bydła. W niewielkim stopniu może wzrosnąć również import mięsa.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!