| Autor: redakcja1

Krajowe pogłowie bydła

Według danych GUS, w czerwcu 2020 r. pogłowie bydła wynosiło 6 328,4 tys. sztuk i było mniejsze o 29,7 tys. sztuk - 0,5% niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w grudniu 2019 r.- większe o 66,8 tys. sztuk - 1,1%.

Krajowe pogłowie bydła
Pogłowie cieląt poniżej 1 roku zmalało w odniesieniu do stanu pogłowia w czerwcu 2019 r. o 4,3%, a w porównaniu do grudnia 2019 r. o 3,1% do 1 694 tys. sztuk. Stado młodego bydła w wieku 1-2 lat wzrosło się, w porównaniu do poprzedniego roku o 1,6%, a względem grudnia 2019 r. zaobserwowano również wzrost 2,3% do 1 796,1 tys. sztuk.
 
Pogłowie krów wzrosło w porównaniu z czerwcem 2019 r. o 26,5 tys. sztuk - 1,1% do 2 487,5 tys. sztuk, a w porównaniu z grudniem 2019 r. zaobserwowano zwyżkę pogłowia o 81,2 tys. sztuk – 3,4%.
 
W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w czerwcu 2020 r. wynosił:
  • cielęta w wieku poniżej 1 roku - 26,8%,
  • młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat – 28,4%,
  • krowy - 39,3%,
  • pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej – 5,5%.
W porównaniu ze strukturą pogłowia bydła w czerwcu 2019 r. jedynie zmalał udział pogłowia cieląt w wieku poniżej 1 roku o 1,1 p. proc., zaś w grupie młodego bydła hodowlanego i rzeźnego w wieku 1-2 lat zwiększył się udział o 0,6 p. proc., a w grupie krów o 0,6 p. proc w badanym czasie.
 
Ze wstępnych danych odnośnie handlu zagranicznego w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 maja 2020 r. import bydła wyniósł ok. 61 tys. sztuk, w tym cieląt 53% i zmniejszył się o 32,3%, w tym cieląt o 52,6% w odniesieniu do porównywalnego okresu 2019 r. Wielkość eksportu bydła kształtowała się w granicy 19,3 tys. sztuk i wzrosła o 4,1% wobec poprzedniego roku.
 
Cena skupu 1 kg żywca wołowego za 6 miesięcy 2020 r. wynosiła 6,30 zł/kg i była mniejsza o 2% od notowanej w tym samym okresie 2019 r.
 
Natomiast cena skupu mleka za 6 miesięcy 2020 r. wyniosła 134,30 zł za 100 l była niższa o 1,6% od rejestrowanej w analogicznym okresie 2019 r.
 
Największy udział w krajowym pogłowiu bydła miały województwa: mazowieckie - 18%, wielkopolskie - 17,3% i podlaskie - 16,3%. W województwach: dolnośląskim, lubuskim, podkarpackim i zachodniopomorskim udział w krajowym pogłowiu bydła nie przekroczył 2%, zaś w pozostałych województwach udział pogłowia bydła nie przekroczył 10%.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!