| Autor: redakcja6

KRIR: Rolnicy zapłacą za przekroczenia kwot indywidualnych w ostatnim roku kwotowym

Resort rolnictwa mając na uwadze trudną sytuację producentów mleka i odnosząc się do wniosku Krajowej Rady Izb Rolniczych poinformował, że będą kontynuowane działania ukierunkowane na zmniejszenie opłat z tytułu przekroczenia kwot mlecznych w ostatnim roku kwotowym.

KRIR: Rolnicy zapłacą za przekroczenia kwot indywidualnych w ostatnim roku kwotowym
Kwestia dodatkowych środów na rynku mleka w UE i współczynników tłuszczowych

Jak przypomina KRIR, od początku 2014 r. na forum UE prowadzona była dyskusja w zakresie dostosowania przez Komisję Europejską współczynników tłuszczowych mających wpływ na rozliczenie producentów mleka z przysługujących im kwot mlecznych. Dla podjęcia tej decyzji Komisja wymagała jednak kwalifikowanej większości na poziomie Rady UE, a porozumienie w tej sprawie, pomimo trwających prawie rok negocjacji z Komisją i państwami członkowskimi sprzeciwiającymi się takiemu rozwiązaniu z uwagi na niewykorzystywanie kwot mlecznych, nie zostało osiągnięte.
 
Na wniosek Polski - na posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, w dniach 15-16 grudnia 2014 r., ponownie została podniesiona kwestia dotycząca wprowadzenia dodatkowych środków na rynku mleka. We wniosku wskazano m.in. na konieczność zminimalizowania obciążeń finansowych wynikających z tytułu prognozowanej opłaty za przekroczenie kwot mlecznych. Ponownie zawnioskowano o dokonanie dostosowania współczynników tłuszczowych. Wskazano, że w ocenie Polski należałoby umożliwić dokonanie płatności opłaty za przekroczenie kwot mlecznych w roku kwotowym 2014/2015 w systemie ratalnym bez odsetek, co w realny sposób poprawiłoby trudną sytuację producentów mleka. Jednocześnie Polska zwróciła się pisemnie do ministrów wszystkich państw członkowskich o poparcie przedstawionych wyżej postulatów. Podczas ww. posiedzenia Rady UE dodatkowo 10 państw członkowskich poparło wprowadzenie możliwości rozłożenia płatności opłat na nieoprocentowane raty.
 
Odnosząc się do kwestii dostosowania współczynników tłuszczowych Komisarz UE podkreślił, że jest zbyt późno na dokonywanie zmian w powyższym zakresie. Byłoby to niesprawiedliwe względem producentów, którzy dostosowali produkcję do przyznanych limitów.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: