| Autor: redakcja1

Ograniczenia importowe wprowadzonych Ukrainę z powodu BSE

W dn. 25 lutego 2019 r. Ambasada RP w Kijowie przekazała do Głównego Inspektoratu Weterynarii decyzję władz Ukrainy z dn. 15 lutego 2019 r. dotyczącą wprowadzenia ograniczeń importowych dla Polski, w związku z wykryciem atypowego przypadku BSE w województwie dolnośląskim.

Ograniczenia importowe wprowadzonych Ukrainę z powodu BSE
Restrykcje importowe obejmują bydło, pochodzące od niego produkty oraz surowce. Z zakazu wyłączone zostały:
 • mleko i produkty mleczne;
 • nasienie i embriony bydła, uzyskane IN VIVO, które było wybrane i poddane obróbce zgodnie z zaleceniami Międzynarodowego Towarzystwa Transferu Zarodków;
 • skóry i skórki;
 • żelatyna i kolagen wyprodukowane ze skór i skórek;
 • tłuszcz z maksymalnym poziomem nierozpuszczalnych zanieczyszczeń oraz pochodnych z nich produktów nie przekraczających 0,15 % wagi;
 • fosforan dwuwapniowy (bez śladu białka czy tłuszczu);
 • mięso oddzielone od kości, pochodzące z mięśni szkieletowych (oprócz mięsa mechanicznie oddzielonego od kości), podroby, uznane za nadające się do spożycia przez ludzi, bydła, które:
  • nie było ogłuszane przed ubojem poprzez wstrzyknięcie gazu do jamy czaszki, ani uśmiercone z zastosowaniem tej samej metody, lub poddane ubojowi poprzez uszkodzenie tkanki ośrodkowego układu nerwowego za pomocą wydłużonego narzędzia w kształcie pręta wprowadzonego do jamy czaszki;
  • było poddawane badaniu przedubojowemu i poubojowemu, w rezultacie których zostało uznane za nadające się do spożycia przez ludzi, oraz produkty otrzymano z zastosowaniem procesów produkcyjnych zapobiegających zakażeniu przez jedną z następujących tkanek - migdałki i dalszą część jelita krętego, mózg, oczy, rdzeń kręgowy, czaszkę kręgi od bydła.
 • krew oraz produkty zawierające krew, pochodzące z bydła, które nie było ogłuszane przed ubojem poprzez wstrzyknięcie gazu do jamy czaszki, ani uśmiercone z zastosowaniem tej samej metody, lub poddane ubojowi poprzez uszkodzenie tkanki ośrodkowego układu nerwowego za pomocą wydłużonego narzędzia w kształcie pręta wprowadzonego do jamy czaszki.
GIW zwróci się do strony ukraińskiej z wnioskiem o zniesienie restrykcji, z uwagi na fakt, że wystąpienie atypowego przypadku gąbczastej encefalopatii bydła nie ma wpływu na status epizootyczny kraju w odniesieniu do tej choroby.


Tagi:
źródło: