| Autor: redakcja1

Płatności do bydła domowego

Podobnie jak przed rokiem rolnicy w 2017 r. będą mogli otrzymać wsparcie w formie płatności do bydła domowego. Dotacje te mogą uzyskać rolnicy posiadający od 3 do 20 sztuk młodego bydła, którego wiek w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, nie przekracza 24 miesięcy.

Płatności do bydła domowego
Rolnikom posiadającym od 3 do 20 sztuk krów w wieku powyżej 24 miesięcy także przysługują płatności związane z produkcją. Zarówno płatności do młodego bydła jak i do krów są przyznawane do wszystkich zwierząt od 1-szej do 20-tej sztuki, przysługują na terenie całego kraju, niezależnie od kierunku produkcji. Rolnik musi posiadać te zwierzęta przez 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie tej płatności. Wiek krów w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, musi przekraczać 24 miesiące.
 
Rozwiązanie to może przyczynić się do większego zainteresowania produkcją młodego bydła. Może to też sprzyjać importowi żywego bydła. Zgodnie z krótkookresową prognozą ekspertów Komisji Europejskiej produkcja wołowiny w UE 28 w br. będzie o 0,25% niższa, przy czym spadek produkcji wystąpi tylko w UE-15 o 0,35%, podczas gdy nastąpi jej wzrost w UE-13 o 0,63%. Nadwyżka wywozu nad przywozem zwiększy się o 4% do 526 tys. ton.
 
Jak wskazuje Dorota Pasińska z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, konsumpcja wołowiny w UE 28 zmaleje o 0,58%, przy czym głębszy spadek spożycia wystąpi w UE-13 o 3,24% niż w UE-15 - o 0,38%. Ceny męskiego dorosłego bydła i krów będą wyższe o odpowiednio o 1,25% i 1,73% do 375,8 EUR/100 kg i 272,6 EUR/100 kg.
 
Niższa podaż może powodować, że warunki handlu wołowiną w UE mogą być prostsze niż przed rokiem, a skandal odnośnie brazylijskiej wołowiny związany z fałszowaniem mięsa może ułatwić jej lokowanie na rynkach zagranicznych, bowiem niektóre kraje wprowadziły ograniczenia w handlu wołowiną jednego z największych globalnych producentów, a wiele z tych, którzy w dalszym ciągu ją nabywają zwiększyło kontrole tej grupy produktowej.
 
Niemniej jednak sytuacja na międzynarodowych rynkach zmienia się bardzo dynamicznie, część krajów, które wprowadziły ograniczenia bezpośrednio po wybuchu skandalu, wycofała się już z tych obostrzeń, a niektóre nie nabywają mięsa tylko od przedsiębiorstw podejrzanych o jego fałszowanie.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!