płatności do bydła i strony powiązane

 • 2017-05-12

  Wnioski o dopłaty obszarowe można składać do końca maja

  Dotacje i dopłaty

  Resort rolnictwa podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz obszarowych w ramach PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 (tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, ONW, zalesieniowych oraz rolnośrodowiskowych) do dnia 31 maja 2017 roku.

 • 2017-05-09

  Tylko do 15 maja można składać wnioski o dopłaty obszarowe

  Dotacje i dopłaty

  Jeszcze tylko przez kilka dni, tj. do 15 maja można składać do ARiMR wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r. W związku z tym, biura powiatowe ARiMR pracują od poniedziałku do piątku oraz w sobotę 13 maja w godz. 6:00 - 20:00. Kto nie zdąży tego zrobić w tym terminie będzie mógł dostarczyć swój wniosek do 9 czerwca, ale wówczas należne mu płatności będą...

 • 2017-04-17

  Płatności do bydła domowego

  Bydło i mleko

  Podobnie jak przed rokiem rolnicy w 2017 r. będą mogli otrzymać wsparcie w formie płatności do bydła domowego. Dotacje te mogą uzyskać rolnicy posiadający od 3 do 20 sztuk młodego bydła, którego wiek w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, nie przekracza 24 miesięcy.

 • 2017-03-16

  Ruszył nabór wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r.

  Dotacje i dopłaty

  Od 15 marca do 15 maja można składać do ARiMR wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r. Kto nie zdąży tego zrobić w tym terminie będzie mógł dostarczyć swój wniosek do 9 czerwca, ale wówczas należne mu płatności będą pomniejszane o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.