| Autor: redakcja1

Po 6 miesiącach sezonu Polska przekracza kwotę mleczną o 10,4%

Jak wynika z najnowszych danych Agencji Rynku Rolnego (ARR), w okresie od kwietnia do końca września 2014 r. do podmiotów skupujących w Polsce dostarczono 5,47 mln ton mleka, a więc o 6,74% więcej niż w analogicznym przedziale czasowym minionego roku.

Po 6 miesiącach sezonu Polska przekracza kwotę mleczną o 10,4%

Skup mleka

Jak podkreśla FAMMU/FAPA stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostawcom hurtowym po 6 miesiącach roku kwotowego 2014/2015 wyniósł 55,71%, a szacunkowy stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw ukształtował się w granicy 55,19%.

W dziewiątym miesiącu 2014 r. do podmiotów skupujących dostarczono 880,4 mln kg mleka, a zatem więcej o 2,1% niż miesiąc wcześniej i o 6,1% niż przed rokiem. Prognozowany przydział kwoty dostaw hurtowych na 6 miesięcy sezonu 2014/2015 to 4,95 mln ton, ale przy założeniu, że udział sprzedaży bezpośredniej w kwocie ogółem będzie wynosił tak jak przed rokiem 1,4519%, tj. obecnie limit przekroczony jest o 10,4%. Widoczne jest więc pewne wyhamowanie wzrostu wielkości dostaw. Niemniej jednak w okresie kwiecień – lipiec 2014 notowane było 17% przekroczenie kwoty przy tych samych założeniach.

Kwota mleczna

Według oceny analityków ARR, przy utrzymaniu się na porównywalnym poziomie obecnej dynamiki skupu mleka, może dojść do przekroczenia przez Polskę kwoty krajowej dostaw o ponad 8% w roku kwotowym 2014/2015, co przełożyłoby się na konieczność uiszczenia opłaty wyrównawczej w znacznie wyższej wysokości, niż jest to przewidywane na rok kwotowy 2013/2014.

Kwota krajowa przysługująca Polsce na sezon 2014/2015 wynosi 10,0558 mln ton i jest podzielona na dostawy hurtowe i sprzedaż bezpośrednią. Obecny sezon jest ostatnim, kiedy obowiązują unijne limity produkcyjne.Tagi:
źródło: