| Autor: redakcja3

Zalecenia nt. przyszłego rozwoju sektora mleczarskiego po 2015 r.

Copa-Cogeca podsumowała zalecenia ekspertów zaangażowanych w badanie KE na temat przyszłego rozwoju sektora mleczarskiego po roku 2015. I tak, w przyszłości szczególną uwagę należy przywiązać do niestabilności cen/dochodów/zysków (braku równowagi na rynku). W związku z tym obowiązujące instrumenty są ważne, należy je chronić i, jeśli zajdzie taka potrzeba, wzmocnić (należy sprawdzić, czy są wystarczająco elastyczne i skuteczne oraz czy ceny interwencyjne i ilości są odpowiednie).

Zalecenia nt. przyszłego rozwoju sektora mleczarskiego po 2015 r.
Należy udoskonalić proponowane instrumenty (np. narzędzie stabilizacji dochodu w 2. filarze) i zagwarantować, że ich wdrażanie jest zrównoważone pod względem finansowym (w przeciwnym wypadku należy przewidzieć np. współfinansowanie ze strony rolników), a także dodać nowe instrumenty (narzędzia zarządzania ryzykiem – rynki terminowe oraz wiedza, jak z nich korzystać – z istotną rolą spółdzielni, organizacji międzybranżowych i związków rolników, inne narzędzia ubezpieczenia dochodów, polityki fiskalne). Narzędzia zarządzania ryzykiem z powodzeniem zastąpią system wykupu.

Należy zwrócić uwagę na instrument finansowy będący wynikiem sekurytyzacji w sektorze mleka jako narzędzie ubezpieczenia oraz ostrożnie przeanalizować wszystkie propozycje redukcji/harmonizacji płatności w kontekście redystrybucji ryzyka na rolników i kraje.

System wykupu – nieskuteczny (czasowa redukcja produkcji mleka przez indywidualnych rolników jest na ogół wynikiem zarządzania dawkami paszy (np. poprzez redukcję koncentratu) i/lub okresem braku mleka).

Wdrożenie programu pociągnęłoby za sobą różne trudności techniczne: definicja warunków rynkowych niezbędnych do uruchomienia systemu; nadzór nad rzeczywistym indywidualnym poziomem redukcji dostaw mleka i definicja „sprawiedliwej” rekompensaty dla rolników, którzy przyłączą się do programu; wątpliwości co do tego, czy program osiągnie wyznaczony cel produkcji wycofanej z rynku bez silnych zachęt dla rolników (np. poprzez nadmierną rekompensatę strat dochodów).

Pakiet mleczny

OP i organizacje międzybranżowe mogą być cennymi instrumentami na rzecz rozpowszechniania informacji, redukcji kosztów transakcji podczas negocjacji pomiędzy producentami i przetwórcami, rozwijania nisz rynkowych o wyższej wartości dodanej i wspierania rozwoju nowych produktów. Skuteczne narzędzie, które umożliwi koordynację w całym łańcuchu dostaw żywności oraz reakcję na zmiany na rynku. UE powinna utrzymać te narzędzia.

Przegląd minimalnych rozmiarów OP i obowiązujących je zasad.

Organizacje międzybranżowe mogą odegrać rolę w zakresie przejrzystości cen, co jest niezbędne na rynkach terminowych.

Rozwój obszarów wiejskich

Odpowiednie finansowanie wsparcia inwestycyjnego.

Alternatywy dla produkcji mleka: należy zbadać, czy mleczarstwo jest najbardziej odpowiednią praktyką rolną w regionach alpejskich, najmniej uprzywilejowanych. Mniej intensywne praktyki rolne, np. (szeroko zakrojona) produkcja wołowiny lub hodowla krów mamek mogłaby być bardziej skuteczna (i mniej kosztowna).

Czytaj dalej na następnej stronie...

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!