| Autor: redakcja11

Maleje udział krów w pogłowiu bydła

W Polsce utrzymuje się spadkowa tendencja w pogłowiu krów. Rośnie jednak pogłowie pozostałego bydła – zauważa Agencja Rynku Rolnego.

Maleje udział krów w pogłowiu bydła

Pogłowie bydła

W rezultacie w 2015 r. udział krów w pogłowiu bydła wyniósł 40% względem 60% w 2003 r., co wskazuje na rosnące znaczenie mięsnego kierunku chowu bydła. W grudniu 2015 r. krajowe pogłowie bydła liczyło około 5,8 mln szt., czyli więcej o 1,8% niż przed rokiem. Najbardziej zwiększyła się liczba cieląt poniżej 1 roku (o 11,5%) i młodego bydła w wieku 1–2 lat (o 6%). Z kolei bydła w wieku 2 lat i więcej było mniej o 5,5%, co wynikało m.in. z 4% zmniejszenia ogółu pogłowia krów. Prognozuje się, że w grudniu 2016 r. pogłowie bydła ogółem, tak jak przed rokiem, prawdopodobnie wyniesie około 5,8 mln szt.

 

Produkcja żywca wołowego
 

W 2016 r., przy dalszym wzroście liczebności bydła opasowego, skala redukcji pogłowia krów będzie mniejsza niż w drugim półroczu zeszłego roku. W efekcie, w ocenie IERiGŻ – PIB, produkcja żywca wołowego w całym 2016 r. może wynieść około 878 tys. ton (460 tys. ton mpc.), o 3% mniej niż w 2015 r. Unijna produkcja wołowiny w 2016 r. może wzrosnąć o 2% w stosunku do 2015 r. i wynieść blisko 7,9 mln ton.  Tagi:
źródło: