| Autor: redakcja1

Pogłowie bydła w grudniu 2017 r.

Jak wynika ze wstępnych danych GUS, pogłowie bydła w grudniu 2017 r. liczyło 6 035,5 tys. sztuk i było większe o 1,1% w odniesieniu do grudnia minionego roku. Wzrost liczebności stada bydła ogółem wynikało ze zwyżki pogłowia młodego bydła w wieku 1-2 lat o 1,9% oraz bydła dorosłego o 1,5%. Minimalny spadek pogłowia zaobserwowano w grupie cieląt o 0,3%.

Pogłowie bydła w grudniu 2017 r.
W grudniu 2017 r. pogłowie bydła wynosiło 6 035,5 tys. sztuk i było o 65,3 tys. sztuk - 1,1% wyższe niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w czerwcu 2017 r. - mniejsze o 107,6 tys. sztuk - 1,8%. W porównaniu z grudniem 2016 roku nieznacznie zmalało pogłowie cieląt poniżej 1 roku o 0,3% do 1 713 tys. sztuk, a w odniesieniu do czerwca 2017 r. odnotowano obniżkę o 0,4%.
 
Stado młodego bydła w wieku 1-2 lat powiększyło się względem poprzedniego roku o 1,9%, a w porównaniu z czerwcem 2017 r. spadło o 1,9% i osiągnęło granicę 1 668,7 tys. sztuk.
 
Pogłowie krów wzrosło w porównaniu z grudniem 2016 r. o 37,2 tys. sztuk - 1,6% do 2 340,6 tys. sztuk, a w porównaniu z czerwcem 2017 r. było mniejsze o 33,8 tys. sztuk - 1,4%.
 
W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w grudniu 2017 r. wynosił:
  • cielęta w wieku poniżej 1 roku - 28,4%,
  • młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat - 27,6%,
  • krowy - 38,8%,
  • pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej - 5,2%.
W porównaniu ze strukturą pogłowia bydła z grudnia 2016 r. w 2017 r. udział w poszczególnych grupach wiekowych bydła pozostał na tym samym poziomie.
 
Ze wstępnych danych odnośnie handlu zagranicznego bydłem w okresie od 1 czerwca do 30 listopada 2017 r. zaobserwowano spadek przywozu bydła o 7,6%, w tym cieląt o 1% wobec analogicznego okresu 2016 r. W tym samym okresie wielkość eksportu bydła kształtowała się na poziomie 37 tys. sztuk i obniżyła się o 30,3% w odniesieniu do poprzedniego roku, w tym cieląt o 28,1%.
 
Cena skupu 1 kg żywca wołowego za 11 miesięcy wynosiła 6,30 zł/kg i była wyższa o 6,5% od notowanej w porównywalnym okresie 2016 r. Cena skupu mleka za 11 miesięcy 2017 r. wyniosła 136,98 zł za 100 l i była o 26,5% większa od notowanej w analogicznym okresie 2016 r.
 
Największy udział w krajowym pogłowiu bydła miały województwa: mazowieckie - 18,6%, wielkopolskie - 16,6% i podlaskie – 16,5%. Najmniejszy udział miały województwa: lubuskie i podkarpackie – po 1,3%, zachodniopomorskie - 1,5% i dolnośląskie - 1,7%. W pozostałych województwach udział w krajowym pogłowiu bydła nie przekroczył 10%. 


Tagi:
źródło: