| Autor: redakcja1

Pogłowie bydła według stanu w czerwcu 2017 r.

Według wstępnych danych GUS, pogłowie bydła w czerwcu 2017 r. liczyło 6 143,1 tys. sztuk i było wyższe o 3,4% w odniesieniu do czerwca ubiegłego roku. Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze zwyżki pogłowia młodego bydła w wieku 1-2 lat o 8% i bydła dorosłego o 3,3%. Nieznaczne obniżenie pogłowia odnotowano w grupie cieląt o 0,4%.

Pogłowie bydła według stanu w czerwcu 2017 r.
W czerwcu 2017 r. pogłowie bydła wynosiło 6 143,1 tys. sztuk i było o 204,1 tys. sztuk - 3,4% wyższe niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w grudniu 2016 r. - większe o 172,9 tys. sztuk - 2,9%.
 
W porównaniu z czerwcem 2016 roku nieznacznie zmalało pogłowie cieląt poniżej 1 roku o 0,4% do 1 720,7 tys. sztuk, z kolei w stosunku do grudnia minionego roku odnotowano zwyżkę o 0,2%.
 
Stado młodego bydła w wieku 1-2 lat powiększyło się, w porównaniu do poprzedniego roku o 8%, a względem grudnia ubiegłego roku o 3,9% i osiągnęło poziom 1 701,2 tys. sztuk.
 
Pogłowie krów wzrosło w porównaniu z czerwcem 2016 r. o 42,2 tys. sztuk - 1,8% do 2 374,4 tys. sztuk, a w porównaniu z grudniem było wyższe o 70,9 tys. sztuk - 3,1%.
 
W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w czerwcu 2017 r. wynosił:
  • cielęta w wieku poniżej 1 roku - 28,0%,
  • młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat - 27,7%,
  • krowy - 38,7%,
  • pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej - 5,6%.
W porównaniu ze strukturą pogłowia bydła w czerwcu 2016 r. zwiększył się udział pogłowia młodego bydła w wieku 1-2 lat o 1,2 p. proc. i pozostałego bydła dorosłego w wieku powyżej 2 lat o 0,5 p. proc., a zmniejszył się udział cieląt o 1,1 p. proc. i pogłowia krów o 0,6 p. proc.
 
Odnotowany w czerwcowym badaniu wzrost pogłowia młodego bydła w wieku 1-2 lat, wskazuje na utrzymujące się zainteresowanie hodowlą bydła opasowego.
 
W pierwszej połowie 2017 r. odnotowano wzrost przywozu bydła o 2,3% w stosunku do tego samego okresu 2016 r. Najwięcej sprowadzono cieląt - 51 tys. sztuk o 7,8% więcej niż w pierwszym półroczu 2016 r. W tym samym okresie wielkość eksportu bydła kształtowała się na poziomie 36 tys. sztuk i zmalała o 30,8% wobec poprzedniego roku, w tym cieląt o 28,3%.
 
Cena skupu 1 kg żywca wołowego za 6 miesięcy wynosiła 6,24 zł/kg i była większa o 5,1% od notowanej w analogicznym okresie 2016 r. Cena skupu mleka za 6 miesięcy 2017 r. - 131,93 zł za 100 l była o 25,9 % wyższa od rejestrowanej w analogicznym okresie 2016 r.
 
Największy udział w krajowym pogłowiu bydła miały województwa: mazowieckie - 18,3%, podlaskie - 16,6% i wielkopolskie - 16,4%. Najmniejszy udział miały województwa: lubuskie - 1,3%, podkarpackie - 1,5%, zachodniopomorskie - 1,6% i dolnośląskie - 1,8%. W pozostałych województwach udział w krajowym pogłowiu bydła nie przekroczył 10%.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!