| Autor: redakcja1

Pogłowie bydła według stanu w grudniu 2018 r.

Jak wynika ze wstępnych danych pogłowie bydła w grudniu 2018 r. liczyło 6 183,3 tys. sztuk i było większe o 2,4% w odniesieniu do grudnia minionego roku.

Pogłowie bydła według stanu w grudniu 2018 r.
Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze zwyżki pogłowia młodego bydła w wieku 1-2 lat o 3,8%, a także bydła dorosłego o 3,3%. Spadek pogłowia zaobserwowano w grupie cieląt o 0,2%.
 
W grudniu 2018 r. pogłowie bydła wynosiło 6 183,3 tys. sztuk i było o 147,6 tys. sztuk - 2,4% większe niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w czerwcu 2018 r.- mniejsze o 18,1 tys. sztuk - 0,3%.
 
Pogłowie cieląt poniżej 1 roku minimalnie zmalało w stosunku do stanu pogłowia w grudniu 2017 r., tj. o 0,2%, a w porównaniu do czerwca 2018 r. zwiększyło się o 1,4% do 1 709,4 tys. sztuk.
 
Stado młodego bydła w wieku 1-2 lat powiększyło się, względem poprzedniego roku o 3,4%, a w porównaniu z czerwcem 2018 r. zaobserwowano mały spadek o 0,1% do 1 731,7 tys. sztuk.
 
Pogłowie krów wzrosło wobec grudnia 2017 r. o 76,7 tys. sztuk - 3,3% do 2 417,4 tys. sztuk, a w porównaniu z czerwcem 2018 r. odnotowano obniżkę o 11,8 tys. sztuk - 0,5%.
 
W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w grudniu 2018 r. wynosił:
  • cielęta w wieku poniżej 1 roku - 27,6%,
  • młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat – 28%,
  • krowy - 39,1%,
  • pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej - 5,3%.
W porównaniu ze strukturą pogłowia bydła w grudniu 2017 r. zwiększył się udział pogłowia młodego bydła w wieku 1-2 lat o 0,4 p. proc., krów o 0,3 p. proc. i udział pozostałego bydła dorosłego w wieku powyżej 2 lat o 0,1 p. proc., a zmniejszył się udział pogłowia cieląt w wieku poniżej 1 roku o 0,8 p. proc.
 
Ze wstępnych danych dotyczących handlu zagranicznego bydłem w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2018 r. zaobserwowano wzrost importu bydła o 13,8%, w tym cieląt o 17,2% względem porównywalnego okresu 2017 r. W tym samym czasie wielkość eksportu bydła kształtowała się w granicy 49,1 tys. sztuk i zmalała o 21% w porównaniu do poprzedniego roku, w tym cieląt o 25,9%.
 
Cena skupu 1 kg żywca wołowego za 12 miesięcy 2018 r. wynosiła 6,60 zł/kg i była większa o 4,4% od notowanej w analogicznym okresie 2017 r.
 
Cena skupu mleka za 12 miesięcy 2018 r. wyniosła 134,11 zł za 100 l była o 3% mniejsza od notowanej w porównywalnym okresie 2017 r.
 
Największy udział w krajowym pogłowiu bydła miało województwo mazowieckie - 19%, wielkopolskie - 16,7% i podlaskie - 16,3%. W województwie dolnośląskim, lubuskim, podkarpackim i zachodniopomorskim udział w krajowym pogłowiu bydła nie przekroczył 2%, a w pozostałych województwach udział pogłowia był poniżej 10%.


Tagi:
źródło: