| Autor: redakcja1

Pogłowie bydła wzrosło do prawie 6 mln szt.

W grudniu 2016 r. pogłowie bydła liczyło 5985,1 tys. sztuk, wskazując wzrost w skali roku o 3,9%. Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze wzrostu pogłowia cieląt o 6,2 % , młodego bydła w wieku 1-2 lat o 6,9% i bydła dorosłego o 0,6%.

Pogłowie bydła wzrosło do prawie 6 mln szt.
Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w grudniu 2016 r. pogłowie bydła wynosiło 5985,1 tys. sztuk i było o 222,6 tys. sztuk (o 3,9%) wyższe niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w czerwcu 2016 r.- wyższe 46,1 tys. sztuk (0,8%).
 
Pogłowie krów zwiększyło się w porównaniu z grudniem 2015 r. o 31,3 tys. sztuk (o 1,4%) do poziomu 2334,1 tys. sztuk, w tym pogłowie krów mlecznych wzrosło o 26,4 tys. sztuk (o 1,2%) do poziomu 2160,5 tys. sztuk. W porównaniu do czerwca liczba krów była wyższa o 1,9 tys. sztuk (o 0,1%).
 
W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w grudniu 2016 r. wynosił:
- cielęta w wieku poniżej 1 roku - 28,7%,
- młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat - 27,4%,
- krowy - 39,0%,
- pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej - 4,9%.
 
W porównaniu ze strukturą pogłowia bydła w grudniu 2015 r. zwiększył się udział pogłowia cieląt w wieku poniżej 1 roku (o 0,6 p. proc.) i młodego bydła w wieku 1-2 lat (o 0,8 p. proc.) a zmalał udział pogłowia pozostałego bydła dorosłego w wieku powyżej 2 lat (o 0,4 p. proc.) i krów (o 1,0 p. proc.).
 
Wyniki grudniowego badania pogłowia bydła wskazują na utrzymujące się zainteresowanie hodowlą bydła wynikające ze wzrostu pogłowia bydła we wszystkich kategoriach wiekowych.
 

Ceny żywca wołowego w 2016 r.
 

Średnia cena skupu 1 kg żywca wołowego za 12 miesięcy wynosiła 5,93 zł/kg i była niższa o 2,7% od notowanej w analogicznym okresie 2015 r.
 
W 2016 r. średnia cena krowy dojnej (ok. 3078 zł) w obrocie targowiskowym była o 0,4% niższa niż przed rokiem, a jałówki jednorocznej (ok. 2001 zł) – o 2,8% wyższa.
 

Ceny mleka w 2016 r.
 

Przeciętna cena skupu mleka za 12 miesięcy 2016 r. ( 110,54 zł za 100 l) była o 2,2% niższa od rejestrowanej w analogicznym okresie 2015 r. pomimo utrzymującej się tendencji wzrostowej w drugiej połowie roku. W grudniu 2016 r. ceny mleka były wyższe niż przed rokiem o 20,4%.


Tagi:
źródło: