| Autor: redakcja1

ARR: Pogłowie krów będzie dalej spadać. Wzrośnie wydajnosć i produkcja mleka

W 2015 r. produkcja mleka na rynku globalnym ulegnie dalszemu wzrostowi. Jak wynika z prognoz FAO może ona osiągnąć poziom 805 mln ton, tj. o 2% wyższy od przewidywanego na rok 2014. Produkcja zwiększy się praktycznie we wszystkich regionach świata, jednak najbardziej dynamiczna zwyżka przewidywana jest w Azji.

ARR: Pogłowie krów będzie dalej spadać. Wzrośnie wydajnosć i produkcja mleka

Rynek mleka w Polsce

Jak podaje Agencja Rynku Rolnego, w Polsce w 2015 r., w wyniku likwidacji kwot mlecznych, proces koncentracji produkcji mleka prawdopodobnie ulegnie przyspieszeniu. Produkcja surowca będzie skupiała się w gospodarstwach o mniejszych kosztach oraz w tych rejonach państwa, które dysponują dobrymi warunkami przyrodniczymi sprzyjającymi produkcji mleka, jak woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie.

 

Dalszemu spadkowi ulegnie pogłowie krów. Według ekspertów IERiGŻ – PIB w czerwcu 2015 r. pogłowie krów mlecznych mogło ukształtować się w granicy 2 270 tys. szt., a więc to mniej o 2% niż przed rokiem, a w grudniu może zmaleć do 2 220 tys. szt., czyli o 1% w odniesieniu do grudnia 2014 r.

 

Zniżka pogłowia krów będzie rekompensowana kolejny, wzrostem mleczności. IERiGŻ – PIB ocenia, że w 2015 r. wydajność mleka od jednej krowy osiągnie poziom 5 650 litrów, tj. wyższy o 2,5% niż 2014 r. i 35% niż w roku akcesji Polski do UE. W wyniku czego produkcja mleka w 2015 r. może zwiększyć się do 12,7 mld litrów z 12,6 mld litrów w roku 2014.

 

Jednocześnie wzrośnie skup surowca. W okresie styczeń–maj 2015 r. (według GUS) był on blisko 2% wyższy niż w tym samym czasie 2014 r. i ukształtował się w granicy 4,3 mld litrów.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!