| Autor: redakcja1

Rynek mleka w Polsce w 2015 r. Pomimo wielu niesprzyjających czynników, produkcja mleka wzrosła do 12,9 mld litrów

Na obecną sytuację na rynku mleka przy zwiększonej podaży wpływa rosyjskie embargo od 2014 r., likwidacja systemu kwotowania w UE, a także spadek cen mleka i przetworów mlecznych na globalnym rynku mleka.

Rynek mleka w Polsce w 2015 r. Pomimo wielu niesprzyjających czynników, produkcja mleka wzrosła do 12,9 mld litrów

Rynek mleka w 2015 r.

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny w Polsce w 2015 r. pomimo niesprzyjających uwarunkowań z uwagi na zniżkowy trend cen mleka, wyższe brakowanie krów, lokalnie okresowe niedobory pasz spowodowanych suszą i jednocześnie przy zwiększonej rocznej mleczności krów o 4,5% – odnotowano wzrost krajowej produkcji mleka o 2% do 12,9 mld l.
 
Przy skupie mleka większym o 2,3% niż przed rokiem do 10567,4 mln l, ceny surowca kształtowały się na poziomie znacznie niższym o 17,3% do 113 zł/hl względem 123 zł przed rokiem.
 
Zniżka cen mleka w obrębie roku wynosiła 8,6%. W związku z założeniami Wspólnej Polityki Rolnej kwotowanie produkcji mleka w krajach UE zakończyło się w dniu 31 marca 2015 roku. W zamian wprowadzono tzw. pakiet mleczny, który pozwala organizacjom producenckim negocjowanie cen i kontraktowanie dostaw mleka w celu zwiększenia siły przetargowej rolników. W ostatnim roku obowiązywania limitów produkcji, krajowa kwota dostaw została przekroczona o 580,3 mln kg mleka - 6%.
 
Kwoty przekroczyło 63,5 tys. dostawców hurtowych a opłata za wytworzone mleko ponad limit wyniosła 660 mln zł. Ze względu na niekorzystną sytuację na rynku mleka, wynikającą m.in. z zakazu wprowadzonego przez rząd Federacji Rosyjskiej na import do tego państwa przetworów mlecznych pochodzących z UE przedłużono stosowanie systemów dopłat do prywatnego przechowywania masła i odtłuszczonego mleka w proszku – OMP o 7 miesięcy, czyli do dnia 30 września 2015 roku.
 
W związku z tym ARR w 2015 r. dokonała zakupu odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) na zapasy interwencyjne oraz realizowała dopłaty do prywatnego przechowywania masła i OMP.
 
W 2015 r. w obrocie targowiskowym cena krowy dojnej wynosiła - 3091 i jałówki jednorocznej - 1947 zł, tj. była mniejsza od notowanej przed rokiem odpowiednio o 2,5% i o 1,8%.
 
W 2015 r. wolumen eksportu wyrażony w ekwiwalencie mleka wynió2,85 mld litrów i był o 1% wyższy niż w 2014 r. Jednocześnie na skutek znacznie mniejszych niż rok wcześniej cen transakcyjnych wpływy otrzymane z eksportu produktów mleczarskich zmalały o 15% do 1,6 mld EUR.
 
W porównaniu z 2014 r. wartość eksportu towarów rolno-spożywczych zwiększyła się o 7,7% do 23,6 mld EUR, co oznacza kontynuację notowanego od 2010 r. rosnącego trendu. Do 15,9 mld EUR o 4,7% wzrosła też wartość importu. W wyniku czego dodatnie saldo handlu zagranicznego wyniosło 7,7 mld EUR i było o 1 mld EUR wyższe niż w roku poprzednim. Udział towarów rolno-spożywczych w wartości łącznie polskiego eksportu utrzymał się na poziomie z 2014 r. i wyniósł 13,2%.


Tagi:
źródło: