| Autor: redakcja1

Spadła dynamika wzrostu skupu mleka

W Polsce w 2016 r. dynamika wzrostu dostaw mleka do skupu ulegała ograniczeniu. W okresie od stycznia do listopada 2016 r. krajowi producenci dostarczyli do podmiotów skupujących 9,9 mld litrów mleka, o 2,3% więcej niż rok wcześniej, podczas gdy w pierwszym półroczu 2016 r. dostawy surowca były większe niż w porównywalnym okresie 2015 r. o 5,1%.

Spadła dynamika wzrostu skupu mleka

Skup mleka w Polsce

Na skutek utrzymującej się do połowy 2016 r. dekoniunktury na światowym rynku mleka ceny zbytu produktów mleczarskich, a w konsekwencji ceny skupu mleka wykazywały tendencje spadkowe. Dopiero w drugiej połowie roku wraz z ożywieniem popytu na produkty mleczarskie (szczególnie ze strony Chin) odnotowano wzrost cen.
 
Jak wskazuje ministerstwo rolnictwa, w Polsce ceny skupu mleka rosły od lipca 2016 r. W listopadzie 2016 r. wg danych ZSRIR podmioty skupujące za surowiec płaciły przeciętnie 130,00zł/100kg. Był to poziom o 6,6% wyższy niż w poprzednim miesiącu i o 11,6% wyższy niż w listopadzie 2015 r. Najwyższą cenę za mleko uzyskiwali producenci z województwa lubelskiego 141,44 zł/100kg (o 8,8% wyższą od średniej krajowej), a najniższą z województwa małopolskiego – 108,97 zł/100kg (o 16,8% niższą od średniej).
 
W 2016 r. krajowi wytwórcy zwiększyli produkcję serów, masła i mleka płynnego. Ograniczono natomiast produkcję mleka w proszku.
 
W strukturze towarowej polskiego wywozu dominującą pozycję zajmują sery i twarogi. W okresie dziesięciu miesięcy 2016 r. wpływy uzyskane eksportu tej grupy asortymentowej osiągnęły 497 mln EUR i były nieznacznie większe (o 0,5%) niż w tym samym okresie 2015 r. Największym zainteresowaniem importerów cieszą się sery podpuszczkowe dojrzewające, których wywieziono za 342 mln EUR. Uznanie poza granicami naszego kraju zdobywają także sery niedojrzewające (wywóz o wartości 156 mln EUR).
 
Na skutek ograniczonego światowego popytu na mleko w proszku oraz spadku cen uzyskiwanych w eksporcie, na poziomie znacząco niższym niż w 2015 r. utrzymywał się wywóz mleka w proszku.


Tagi:
źródło: