| Autor: redakcja6

Skup i przetwórstwo mleka w UE

Według ekspertów Banku BGŻ, dostawy mleka w Unii Europejskiej prewyższają poziomy obserwowane w ubiegłym roku, niemniej tempo wzrostu stopniowo słabnie.

Skup i przetwórstwo mleka w UE

Skup mleka w Unii Europejskiej

Z danych zebranych przez Komisję Europejską wynika, że w trzech pierwszych kwartałach br. unijne mleczarnie skupiły łącznie 112,6 mln t mleka, tj. o 5,5% więcej niż w analogicznym okresie 2013 roku. Silne wzrostowe tendencje w produkcji obserwowano szczególnie w I połowie br. Były one odpowiedzią na korzystne warunki pogodowe oraz rekordowo wysokie ceny skupu mleka, przy stabilizacji bądź spadkach kosztów produkcji.
 

Jak podkreślają specjaliści Banku BGŻ, w samym wrzesniu dostawy surowca zwiększyły się o 4,9% w relacji rocznej. Ogółem w okresie styczeń-wrzesień 2014 r., wśród liczących się producentów mleka, bardzo duży wzrost skupu zaobserwowano w Wielkiej Brytanii (o 9,5% do 11,3 mln t), Francji (o 6,9% do 19,2 mln t), Hiszpanii (o 6,9% do 5,1 mln t), Irlandii (o 6,3% do 5,0 mln t) oraz w Polsce – o 7,4% do 8,1 mln t, spadki natomiast w Grecji.
 

Według prognoz Dairy Australia w 2015 r. tempo wzrostu wolumenu produkcji w UE spowolni do 2,0% w relacji rocznej (zakładając normalne warunki pogodowe).

Produkcja artykułów mleczarskich w Unii Europejskiej

Tegoroczna, wyższa podaż surowca przełożyła się na wzrost produkcji tzw. stałych artykułów mlecznych, często kierowanych na eksport, których ceny w 2013 r. kształtowały się na rekordowych poziomach. Produkcja galanterii mlecznej spadała, zaś mleka płynnego ustabilizowała się na zeszłorocznym poziomie.
 

Ogółem w trzech pierwszych kwartałach 2014 r. unijne zakłady mleczarskie więcej wytworzyły przede wszystkim odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) – o 26% do 1050,3 tys. t – ale także pełnego mleka w proszku (PMP) – o 11% do 516,6 tys. t – oraz masła – o 4,1% do 1521,1 tys. t.

Eksport mleka i akrtykułów mleczarskich z Unii Europejskiej

Według Banku BGŻ, prawie połowa (45%) OMP wyprodukowanego w UE została wyeksportowana poza jej granice (477,6 tys. t, co oznacza wzrost o 58% w relacji rocznej). Masło jest wprawdzie w większym stopniu kierowane na rynek wewnętrzny, niemniej eksport też odgrywa dużą rolę. W okresie od stycznia do września 2014 r. zwiększył się on o 24% w relacji rocznej do 90,4 mln ton. Z kolei sprzedaż PMP na rynkach zagranicznych zwiększono o 5% r/r do 299,6 tys. t.

Ze względu na dość trudną sytuację gospodarczą w UE w 2013 r. i I połowie 2014 r. oraz związany z tym spadek popytu na artykuły mleczne nie należące do produktów pierwszej potrzeby, zakłady mleczarskie zmniejszyły z kolei przetwórstwo mleka na ten cel. Według danych Eurostatu w trzech pierwszych kwartałach br. obniżyła się przede wszystkim produkcja przetworów fermentowanych (np. jogurtów) 
– o 2,9% do 5915,7 tys. t. W 2014 r. oczekuje si˛e przyspieszenia tempa wzrostu PKB w UE. Spowoduje to ożywienie popytu wewnętrznego na przetwory mleczarskie, niemniej nadal większe możliwości wzrostu sprzedaży będą istniały na rynkach trzecich.Tagi:
źródło: