| Autor: redakcja1

Unijny handel mięsem i żywcem wołowym (I-XI 2016)

Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, w okresie I-XI 2016 r. kraje Wspólnoty sprowadziły w ekwiwalencie mięsa 309,7 tys. ton mięsa, produktów z wołowiny oraz żywca wołowego, czyli o 3,9% więcej niż rok wcześniej.

Unijny handel mięsem i żywcem wołowym (I-XI 2016)

Import mięsa do UE

Najwięcej tego gatunku mięsa zaimportowano tradycyjnie z Brazylii - 130,7 tys. ton, Urugwaju - 51 tys. ton oraz z Argentyny - 39,9 tys. ton. Udział tych trzech krajów w imporcie ogółem do Unii ukształtował się na poziomie 71,5%. W omawianym okresie sprowadzono również 26,8 tys. ton wołowiny z Australii, 20,1 tys. ton ze Stanów Zjednoczonych oraz 9,9 tys. ton z Namibii. Według FAMMU/FAPA, zakup tego gatunku mięsa z Nowej Zelandii wyniósł 9,3 tys. ton, natomiast przywóz z Botswany i Paragwaju ukształtował się na poziomie odpowiednio 8,6 tys. ton oraz 5,4 tys. ton. W analizowanym czasie Unia zaimportowała również 4,9 tys. ton mięsa wołowego ze Szwajcarii.

Eksport mięsa z UE

W okresie styczeń-listopad 2016 r. kraje Wspólnoty wyeksportowały w sumie 634,7 tys. ton mięsa oraz produktów z mięsa wołowego, a także żywca wołowego w ekwiwalencie mięsa, tj. o 17,4% więcej niż przed rokiem. Wysyłki do Turcji, Hongkongu, Izraela oraz Libii zwiększyły się odpowiednio o 25,2% do 62 tys. ton, o 29,5% do 53,5 tys. ton, o 137,3% do 37,2 tys. ton oraz o 50% do 27,3 tys. ton.
 
Więcej tych towarów trafiło z Unii także do Algierii o 41,1% do 21,4 tys. ton, Filipiny o 80,5% do 20,5 tys. ton, Wietnamu o 117,6% do 20,4 tys. ton, a także do Egiptu o 67,1% do 15,1 tys. ton. Zmniejszył się za to unijny wywóz do Libanu o 6,4% do 42,7 tys. ton, Bośni i Hercegowiny o 2,6% do 35,6 tys. ton, Ghany o 4,1% do 33,2 tys. ton, Szwajcarii o 2,9% do 23,8 tys. ton oraz Norwegii o 6,9% do 16,7 tys. ton.
 
W pierwszych jedenastu miesiącach 2016 r. Unia pozostawała eksporterem netto w łącznym handlu mięsem wołowym, produktami z wołowiny oraz żywymi zwierzętami. Biorąc jednak pod uwagę ujemny bilans -63 tys. ton w handlu mięsem wołowym, tj. świeże, chłodzone, mrożone oraz konserwowane należy stwierdzić, iż Unia była w tym okresie importerem netto tego gatunku mięsa.


Tagi:
źródło: