| Autor: redakcja1

Unijny handel mięsem i żywcem wołowym (I-X 2016)

Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, w okresie I-X 2016 r. kraje Wspólnoty zaimportowały w ekwiwalencie mięsa 278,6 tys. ton mięsa, produktów z wołowiny oraz żywca wołowego, tj. o 3,5% więcej niż rok wcześniej.

Unijny handel mięsem i żywcem wołowym (I-X 2016)

Import wołowiny do UE

Najwięcej tego gatunku mięsa zaimportowano tradycyjnie z Brazylii - 120,2 tys. ton, Urugwaju - 42 tys. ton oraz z Argentyny - 36,3 tys. ton. Udział tych trzech krajów w imporcie ogółem do Unii ukształtował się na poziomie 71,2%. W omawianym okresie sprowadzono też 24,8 tys. ton wołowiny z Australii, 17,4 tys. ton ze Stanów Zjednoczonych oraz 9,5 tys. ton z Namibii. Przywóz tego gatunku mięsa z Nowej Zelandii wyniósł 8,5 tys. ton, a z Botswany i Paragwaju ukształtował się na poziomie odpowiednio 7,9 tys. ton oraz 4,9 tys. ton. W omawianym okresie Unia zakupiła również 4,3 tys. ton mięsa wołowego ze Szwajcarii.

Eksport wołowiny z UE

W okresie styczeń-październik 2016 r. kraje Wspólnoty wyeksportowały łącznie 566,2 tys. ton mięsa oraz produktów z mięsa wołowego, a także żywca wołowego w ekwiwalencie mięsa, tj. o 16,9% więcej niż przed rokiem. Wysyłki do Turcji, Hongkongu, Izraela oraz Libii zwiększyły się odpowiednio o 24,4% do 53 tys. ton, o 26,1% do 45,4 tys. ton, o 169,6% do 34,7 tys. ton oraz o 65% do 25,1 tys. ton.
 
Więcej tych towarów trafiło z Unii także do Algierii o 39,7% do 19,6 tys. ton, na Filipiny o 71,0% do 18,1 tys. ton, do Wietnamu o 156,3% do blisko 18 tys. ton, a także do Egiptu o 63,4% do 14,2 tys. ton. Według FAMMU/FAPA zmniejszył się za to unijny eksport do Libanu o 6,8% do 38,9 tys. ton, Bośni i Hercegowiny o 3,9% do 31,6 tys. ton, Ghany o 6% do 29,6 tys. ton, Szwajcarii o 4,4% do 21,5 tys. ton oraz Norwegii o 6,9% do 16 tys. ton.

Bilans handlu wołowiną

W pierwszych dziesięciu miesiącach 2016 r. Unia pozostawała eksporterem netto w całkowitym handlu mięsem wołowym, produktami z wołowiny oraz żywymi zwierzętami. Biorąc jednak pod uwagę ujemny bilans wynoszący -60,1 tys. ton w handlu mięsem wołowym, tj. świeże, chłodzone, mrożone oraz konserwowane należy stwierdzić, iż Unia była w tym czasie importerem netto tego gatunku mięsa.


Tagi:
źródło: