| Autor: redakcja1

Większa produkcja wołowiny

W okresie styczeń-kwiecień 2017 r. skupiono o 1,8% więcej bydła w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego - 134,4 tys. ton ż. w., a w przedsiębiorstwach przemysłu mięsnego zatrudniających 50 i więcej pracowników wytworzono 63,5 tys. ton wołowiny, czyli o 4,1% więcej niż przed rokiem.

Większa produkcja wołowiny
Cena skupu bydła była większa niż w pierwszych czterech miesiącach 2016 r. o 6,5% i wynosiła 6,23 zł/kg, a w kwietniu o 5,1% niż przed rokiem do 6,24 zł/kg. Ceny skupu młodego bydła zwiększyły się w omawianym miesiącu o 3,4% do 6,44 zł/kg w. ż. Wzrost cen skupu żywca wołowego, przy niskich cenach pasz doprowadziło do poprawy relacji cen żywiec: mieszanka B2 dla opasów. Stosunek ten był korzystniejszy w pierwszych czterech miesiącach br. niż w tych samych miesiącach 2016 r.
 
Według Doroty Pasińskiej z IERiGŻ utrzymuje się regionalne zróżnicowanie cen skupu bydła oraz cen sprzedaży ćwierci z byków do lat dwóch i krów. W trzecim tygodniu maja 2017 r., tak jak do tej pory, najmniejsze ceny skupu bydła zaobserwowano w regionie północnym - 5,73 zł/kg, a najwyższe w regionie południowym - 6,42 zł/kg. Ćwierci z krów były najtańsze w regionie południowym - 10578 zł/t, a byków w regionie centralnym - 12539 zł/t, natomiast ceny ćwierci z byków do dwóch lat i krów były największe w regionie północnym - 12 947 zł/t i 11 031 zł/t.
 
Na poziomie detalu od stycznia do kwietnia 2017 r. mięso wołowe zdrożało o 2,0%, a cielęce o 1,6%. W kwietniu 2017 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny detaliczne wołowiny i cielęciny były większe o 0,6%. Mięso wieprzowe zdrożało o 3,3%, a drobiowe staniało o 0,6%. Ceny detaliczne przetworów mięsnych zmieniły się minimalnie.
 
Spośród asortymentów monitorowanych przez GUS zdrożały: szponder, tj. mięso wołowe z kością z 18,85 do 19,04 zł/kg, rostbef i antrykot z 26,81 do 27,04 zł/kg, mięso wołowe bez kości z udźca z 32,88 do 33,24 zł/kg, mięsa cielęcego z kością z 28,57 do 28,65 zł/kg, podczas gdy ceny mięsa cielęcego bez kości zmalały z 47,39 do 47,32 zł/kg.
 
Liczba ubitych sztuk bydła zwiększyły się w pierwszych czterech miesiącach 2017 r. o prawie 1% do 593,4 tys. szt., na co złożyło się zwiększenie ubojów byków o 2,9%, jałówek o 6,9% oraz spadek ubojów krów o 2,7% i cieląt o 17,8%. Podobnie jak przed rokiem największy udział wśród ubitych sztuk bydła miały byki - 50,2%, a następnie krowy - 30,3%, choć udział tych ostatnich zmalał o 1 pkt proc., co może zwiastować spowolnienie stopy redukcji pogłowia krów mlecznych. Większy udział w ubojach miały jałówki - 16%, a mniejszy cielęta - 3,6%.
 
W maju 2017 r. podczas sesji generalnej Światowej Organizacji ds. Zdrowia Zwierząt, Polska uzyskała status kraju o znikomym ryzyku wystąpienia BSE u bydła. Posiadanie takiego statusu sprzyja wywozowi produktów wołowych, a także ograniczeniu wydatków ponoszonych na kontrolę i monitorowanie BSE. Poza tym umożliwia ono pozyskiwanie przez przemysł mięsny w Polsce dodatkowych produktów wołowych, które mogą zostać spożyte przez ludzi, a do tej pory musiały być utylizowane.


Tagi:
źródło: