| Autor: redakcja1

Współczynnik przydziału indywidualnych kwot z krajowej rezerwy

Z dniem 30 grudnia 2014 r. w Dzienniku Ustaw, poz. 1960 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2014 r. dotyczące wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2014/2015, która w sumie wynosi 149 147 042 kg – podaje FAMMU/FAPA.

Współczynnik przydziału indywidualnych kwot z krajowej rezerwy

Kwoty mleczne w Polsce

Wysokość krajowej rezerwy kwoty krajowej dla:
1) dostawców hurtowych wynosi 69 525 187 kg;
2) dostawców bezpośrednich wynosi 79 621 855 kg.
 
W związku z tym, w sezonie 2014/2015 zapotrzebowanie na kwoty indywidualne z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych, wynikające ze złożonych wniosków, są w Polsce wyższe od krajowej rezerwy określonej na ten rok, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze Rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1955) określił współczynnik przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2014/2015 w wysokości 0,1126.Tagi:
źródło: