| Autor: redakcja1

Wzrost pogłowia bydła

W grudniu 2019 r. pogłowie bydła wynosiło 6 260,9 tys. sztuk i było o 1,3% większe niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w czerwcu 2019 r.- niższe o 1,5%.

Wzrost pogłowia bydła
Pogłowie cieląt poniżej 1 roku zwiększyło się w odniesieniu do stanu pogłowia w grudniu 2018 r. o 2,4%, a w stosunku do czerwca 2019 r. zmalało o 1,1% do granicy 1 750,9 tys. sztuk.
 
Stado młodego bydła w wieku 1-2 lat powiększyło się, w porównaniu do poprzedniego roku o 1,4%, a względem czerwca 2019 r. zaobserwowano małą obniżkę o 0,7% i osiągnęło poziom 1 755,2 tys. sztuk.
 
Pogłowie krów nieznacznie zmalało w porównaniu z grudniem 2018 r. o 0,6% do poziomu 2 403,7 tys. sztuk, a w porównaniu z czerwcem 2019 r. odnotowano obniżkę pogłowia o 2,3%.
 
W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w grudniu 2019 r. wynosił:
  • cielęta w wieku poniżej 1 roku - 28%,
  • młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat – 28%,
  • krowy - 38,4%,
  • pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej – 5,6%.
W porównaniu ze strukturą pogłowia bydła w grudniu 2018 r. jedynie wzrósł udział pogłowia cieląt w wieku poniżej 1 roku o 0,4 p. proc., w grupie młodego bydła hodowlanego i rzeźnego w wieku 1-2 lat pozostał niezmienny, a w pozostałych grupach wiekowo-użytkowych bydła ich udział obniżył się od 0,4 do 0,7 p. proc w omawianym okresie.
 
Jak wynika z danych pochodzących z weterynaryjnego systemu kontroli i powiadamiania o przemieszczeniach zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego przez terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej TRACES, przywóz bydła w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wyniósł 187,7 tys. sztuk i był mniejszy o 17,2% w odniesieniu do porównywalnego okresu 2018 r.
 
Ubój bydła za 11 miesięcy 2019 r. zmalał o 5,4% w stosunku do tego samego okresu 2018 r. i tym samym wpłynął on na wzrost pogłowia bydła w grudniu 2019 r.
 
Średnia cena skupu 1 kg żywca wołowego za 12 miesięcy 2019 r. wynosiła 6,35 zł/kg i była mniejsza o 3,7% od notowanej w porównywalnym czasie 2018 r.
 
Cena skupu mleka za 12 miesięcy 2019 r. wyniosła 134,80 zł za 100 l i była o 0,5 % większa od rejestrowanej w analogicznym okresie 2018 r.
 
Największy udział w krajowym pogłowiu bydła miało województwo mazowieckie - 18,6%, wielkopolskie - 16,6% i podlaskie - 16,3%. W województwach: dolnośląskim, lubuskim, opolskim, podkarpackim i zachodniopomorskim udział w krajowym pogłowiu bydła nie przekroczył 2%, a w pozostałych województwach udział pogłowia bydła nie przekroczył 10%.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!