| Autor: redakcja1

Wzrost pogłowia bydła

Jak wynika ze wstępnych danych GUS, pogłowie bydła w czerwcu 2018 r. liczyło 6 201,4 tys. sztuk i było większe o 0,9% w odniesieniu do ubiegłego roku.

Wzrost pogłowia bydła
Wzrost liczebności stada bydła ogółem wynikało ze zwiększenia się pogłowia młodego bydła w wieku 1-2 lat o 1,9% i bydła dorosłego o 2,2%. Spadek pogłowia odnotowano w grupie cieląt o 2%.
 
W czerwcu 2018 r. pogłowie bydła wynosiło 6 201,4 tys. sztuk i było o 58,3 tys. sztuk - 0,9% większe niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w grudniu 2017 r. - o 165,7 tys. sztuk - 2,7%.
 
Pogłowie cieląt poniżej 1 roku zmniejszyło się w odniesieniu do stanu pogłowia w czerwcu 2017 r. o 2%, a w porównaniu do grudnia 2017 r. o 1,6% do 1 686,4 tys. sztuk.
 
Stado młodego bydła w wieku 1-2 lat wzrosło względem poprzedniego roku o 1,9%, a wobec grudnia 2017 r. odnotowano zwyżkę o 3,9% do 1 734,0 tys. sztuk.
 
Pogłowie krów zwiększyło się w porównaniu z czerwcem 2017 r. o 54,8 tys. sztuk - 2,3% do 2 429,2 tys. sztuk, a w odniesieniu do zeszłego roku o 88,5 tys. sztuk - 3,8%.
 
W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w czerwcu 2018 r. wynosił:
  • cielęta w wieku poniżej 1 roku - 27,2%,
  • młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat – 28,0%,
  • krowy - 39,2%,
  • pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej - 5,6%.
W porównaniu ze strukturą pogłowia bydła w czerwcu 2017 r. wyższy był udział pogłowia młodego bydła w wieku 1-2 lat o 0,3 p. proc. i krów o 0,5 p. proc., a zmalał udział pogłowia cieląt w wieku poniżej 1 roku o 0,8 p. proc., przy czym udział pozostałego bydła dorosłego w wieku powyżej 2 lat pozostał na niezmiennym poziomie.
 
Ze wstępnych danych odnośnie handlu zagranicznego bydłem w okresie od 1 grudnia 2017 r. do 31 maja 2018 r. odnotowano zwyżkę importu bydła o 18,5%, w tym cieląt o 7,6% w stosunku do porównywalnego okresu 2017 r. W tym samym czasie wielkość wywozu bydła kształtowała się w granicy 26,3 tys. sztuk i spadła o 15,1% w stosunku do poprzedniego roku, w tym cieląt o 12,3%.
 
Cena skupu 1 kg żywca wołowego za 6 miesięcy 2018 r. wynosiła 6,51 zł/kg i była większa o 4,3% od notowanej w tym samym okresie 2017 r. Z kolei cena skupu mleka za 6 miesięcy 2018 r. - 133,45 zł za 100 l była o 1,2 % wyższa od rejestrowanej w analogicznym okresie 2017 r.
 
Największy udział w krajowym pogłowiu bydła miało województwo mazowieckie - 18,6%, wielkopolskie – 16,5% i podlaskie - 16,5 %. Natomiast w województwie dolnośląskim, lubuskim, podkarpackim i zachodniopomorskim udział w krajowym pogłowiu bydła nie przekroczył 2%, a w pozostałych województwach nie przekroczył 10%.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!