Dotacje i dopłaty

 • 2020-05-22

  "Modernizacja (obszar D)" i "Restrukturyzacja małych gospodarstw" do 30 czerwca

  O miesiąc, do 30 czerwca 2020 r., został wydłużony termin składania wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D i „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Pierwotnie nabór wniosków ogłoszony był do 29 maja.

 • 2020-05-21

  Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

  „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniach od 19 czerwca 2020 r. do 17 sierpnia 2020 r.

 • 2020-05-20

  Dobrostan plus dla owiec?

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że jeśli zostanie przedstawiony zakres wymogów w zakresie poprawy dobrostanu owiec, które spełniają wymagania działania tzn. wykraczają ponad powszechnie obowiązujące przepisy prawa i powszechnie stosowane praktyki produkcyjne, MRiRW jest otwarte na propozycję analizy możliwości rozszerzenia wsparcia również na owce w ramach...

 • 2020-05-20

  Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników"

  "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniach od 3 czerwca 2020 r. do 1 sierpnia 2020 r.

 • 2020-05-19

  MRiRW w sprawie zastoju w realizacji pomocy

  W sprawie wypłaty rolnikom pomocy udzielanej producentom rolnym w związku z wystąpieniem w 2019 r. suszy oraz wypłaty pomocy w ramach działań inwestycyjnych PROW 2014-2020, tj. modernizacji gospodarstw rolnych, wsparcia inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof –...

 • 2020-05-12

  Dopłaty 2020: już połowa rolników złożyła wniosek

  Kampania składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za rok 2020 znalazła się na półmetku. Do 8 maja do ARiMR wpłynęło ich ponad 655 tys., czyli połowa z ponad 1,3 mln wniosków, jakie w ubiegłym roku złożyli rolnicy.

 • 2020-05-11

  Dłuższy termin składania wniosków o płatność dobrostanową

  Do 15 czerwca 2020 r. został przedłużony termin składania wniosków przez tych rolników, którzy chcą ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową z PROW 2014-2020 w ramach działania „Dobrostan zwierząt”.

 • 2020-05-04

  MRiRW przedłuża do 15 czerwca termin składania wniosków o płatności bezpośrednie i "Dobrostan zwierząt"

  W związku z rozszerzająca się epidemią COVID-19 i wprowadzonymi ograniczeniami w przemieszczaniu osób, rolnicy mają utrudniony kontakt z doradcami rolniczymi.

 • 2020-05-04

  Pomoc suszowa - pierwszy etap kolejnej transzy zrealizowany

  ARiMR zakończyła pierwszy etap wypłat pomocy suszowej z nowej puli środków - 280 mln. Agencja w ciągu 6 dni przekazała na konta rolników 200 mln zł. Pomoc w pierwszej kolejności trafiła do tych producentów rolnych, których straty oszacowano do 5 tys. zł.

 • 2020-05-04

  Ponad pół miliona wniosków o dopłaty bezpośrednie

  W tym roku rolnicy po raz trzeci przez internet składają wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW. Do środy 29 kwietnia do ARiMR wpłynęło ich ponad pół miliona. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o przedłużeniu do 15 czerwca 2020 r. terminu składania wniosków.

 • 2020-05-03

  Wypłata dopłat do materiału siewnego na finiszu

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa finalizuje wypłatę dopłat do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2019 r. Do 29 kwietnia 2020 r. wypłaciła rolnikom z tego tytułu 62 mln zł.

 • 2020-04-30

  Pomoc suszowa - kolejna pula środków na kontach rolników

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wznowiła wypłaty pomocy suszowej dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w 2019 roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. W ciągu zaledwie czterech dni na konta rolników Agencja przelała kolejne 93 mln zł.

 • 2020-04-30

  W sprawie wspólnego wnioskowania na Modernizację gospodarstw rolnych

  W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR w sprawie warunków przyznawania pomocy finansowej osobom wspólnie wnioskującym w ramach instrumentu wsparcia „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie poparło propozycji zmian Zarządu KRIR w tym zakresie.

« poprzednia | strona 11 z 129 | elementów 151–165 z 1924 | następna »
Dotacje, dopłaty