Produkcja zwierzęca

 • 2019-04-05

  Ocena opłacalności produkcji rolniczej

  Podobnie jak w poprzedniej edycji badania, rolnicy negatywnie ocenili aktualną rentowność produkcji rolniczej. Jednak saldo odpowiedzi poprawiło się i wynosiło minus 14,2 p. proc. w grudniu 2018 r. wobec minus 21,6 p. proc. w czerwcu 2018 r.

 • 2019-04-04

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (24.03.2019)

  W dniach od 18 do 24 marca 2019 roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano wzrost cen żywca wieprzowego, indyczego i kurcząt brojlerów, a także stabilizację cen żywca wołowego.

 • 2019-04-04

  Krótszy okres ważności badań próbek krwi od świń

  Komisja Europejska podjęła, pomimo wyraźnego sprzeciwu przedstawiciela Polski, decyzję o skróceniu z 15 do 7 dni, okresu ważności badań próbek krwi od świń pozwalających (z wynikiem ujemnym) na ich przemieszczanie, określonym w art. 8 Decyzji Wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r.

 • 2019-04-04

  Standard mleka wolnego od GMO

  Polska Izba Mleka stworzyła standard dzięki któremu mleczarnie mogą uzyskać certyfikat potwierdzający produkcję mleka wolnego od GMO.

 • 2019-04-03

  Handel UE drobiem z krajami trzecimi

  Unia Europejska jest eksporterem netto produktów drobiowych. W 2018 r. poza obszar celny UE wysłano 1,8 mln ton produktów drobiowych w ekwiwalencie tuszek, a więc o 6% więcej niż w 2017 r.

 • 2019-04-03

  Spożycie mleka i jego przetworów

  W Polsce, w 2018 r. wraz z wyhamowaniem zwyżkowej tendencji cen detalicznych artykułów mleczarskich, bilansowe konsumpcji mleka wraz z mlekiem przeznaczonym na przetwory, ale bez mleka przerobionego na masło prawdopodobnie wzrosło o 2% do 223 litrów na mieszkańca.

 • 2019-04-03

  Produkcja drobiu w UE i Polsce

  Jak wynika z prognozy Komisji Europejskiej produkcja drobiu w UE w 2018 r. prawdopodobnie osiągnęła 14,9 mln ton i była o 2,2% wyższa niż w roku 2017.

 • 2019-04-02

  Produkcja żywca wieprzowego na świecie

  Światowa produkcja wieprzowiny wykazuje trend zwyżkowy, a mięso wieprzowe jest najpopularniejszym gatunkiem wśród konsumentów.

 • 2019-04-02

  Pogłowie i produkcja wieprzowiny w UE

  Utrzymujący się w latach 2017–2018 wzrost pogłowia świń u czołowych producentów wieprzowiny w UE, stymulowany wysokimi cenami żywca w czasie od czerwca 2016 r. do czerwca 2017 r. i zapotrzebowanie na wieprzowinę ze strony Chin, przyczynił się do zwiększenia się produkcji żywca wieprzowego w UE.

 • 2019-04-01

  Zniesienie ograniczeń importowych wprowadzonych przez Ukrainę w związku z BSE

  Restrykcje importowe dotyczyły bydła, pochodzących od niego produktów oraz surowców.

 • 2019-04-01

  Spożycie wołowiny w Polsce

  W Polsce poziom konsumpcji wołowiny jest mniejszy niż w UE.

 • 2019-03-30

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (17.03.2019)

  W dniach od 11 do 17 marca 2019 roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano wzrost cen żywca wieprzowego, kurcząt brojlerów, a także spadek cen żywca wołowego oraz indyczego.