Produkcja zwierzęca

 • 2021-03-25

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (14.03.2021)

  W dniach od 8 do 14 marca bieżącego roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano wzrost cen kurcząt brojlerów, żywca wieprzowego, a także spadek cen żywca wołowego i indyczego.

 • 2021-03-24

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (14.03.2021)

  W dniach od 8 do 14 marca bieżącego roku w Polsce zaobserwowano wzrost cen tuszek indyków i półtuszy wieprzowych, a także spadek cen kurcząt patroszonych i ćwierćtuszy wołowych.

 • 2021-03-24

  49-51 ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu trzech ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu, na podstawie wyników badań laboratoryjnych z 16 i 17 marca 2021 r. otrzymanych z PIWet - PIB Puławy. Są to ogniska nr 49, 50 i 51 w 2021 r.

 • 2021-03-23

  Ceny drobiu w Polsce (14.03.2021)

  Z danych zebranych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż w dniach od 7 do 14 marca 2021 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup drobiu w Polsce zaobserwowano wzrost większości cen drobiu.

 • 2021-03-23

  Ceny jaj spożywczych w Polsce (14.03.2021)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 7 do 14 marca 2021 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup jaj spożywczych w Polsce zaobserwowano wzrost cen jaj.

 • 2021-03-22

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (07.03.2021)

  W dniach od 1 do 7 marca bieżącego roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano wzrost cen kurcząt brojlerów, żywca wieprzowego, stabilizację cen żywca indyczego, a także spadek cen żywca wołowego.

 • 2021-03-22

  Aktualna sytuacja w zakresie występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w Europie w 2021 r.

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o aktualnej sytuacji w zakresie występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptactwa dzikiego w poszczególnych państwach członkowskich UE oraz na terytorium Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Norwegii oraz Ukrainy.

 • 2021-03-21

  "Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów"

  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.11 „Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów” w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie...

 • 2021-03-20

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (07.03.2021)

  W dniach od 1 do 7 marca bieżącego roku w Polsce zaobserwowano wzrost cen tuszek indyków i półtuszy wieprzowych, a także spadek cen kurcząt patroszonych i ćwierćtuszy wołowych.

 • 2021-03-19

  Bośnia i Hercegowina wprowadziła ograniczenia importowe w związku z grypą ptaków

  Zgodnie z decyzją władz Bośni i Hercegowiny z dnia 15 marca 2021 r. województwo dolnośląskie, łódzkie, lubuskie, opolskie, podkarpackie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i wielkopolskie zostały objęte zakazem eksportu z powodu występowania w Polsce wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

 • 2021-03-19

  ASF – pierwsze ognisko w Polsce u świń!

  Na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych dnia 17 marca w godzinach wieczornych z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach – stwierdzono pierwsze w 2021 roku ognisko ASF u świń!

 • 2021-03-18

  Stwierdzenie ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

  W okresie od 11 marca do 17 marca do godz. 11 na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach potwierdzono wystąpienie 14 ognisk HPAI.

 • 2021-03-18

  Rozszerzenie ograniczeń wprowadzonych przez Republikę Białorusi z uwagi na występowanie HPAI w Polsce

  Restrykcje importowe wprowadzone przez służbę weterynaryjną Republiki Białorusi, w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, obejmujące różne zakresy towarów, obowiązują nadal dla województwa kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, opolskiego, łódzkiego, śląskiego, lubuskiego, pomorskiego,...