Produkcja zwierzęca

 • 2019-02-26

  2018 rok nie najlepszy dla producentów owiec

  Rok 2018 nie był najlepszy dla producentów owiec i to zarówno w UE, jak i w Polsce.

 • 2019-02-26

  Handel rybami i ich produktami

  W okresie styczeń-listopad 2018 r. eksport sektora rybnego w masie produktów wyniósł 470,3 tys. t o wartości 8,67 mld PLN i był odpowiednio o 7,9 i 13,6% wyższy niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2019-02-25

  Ograniczenia importowe wprowadzone przez Kazachstan z powodu BSE

  Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie ograniczeń importowych wprowadzonych przez władze Kazachstanu w związku z wystąpieniem na terytorium Polski atypowej formy przypadku gąbczastej encefalopatii bydła (BSE).

 • 2019-02-25

  Wzory świadectwa zdrowia dla mleka i produktów mlecznych eksportowanych na rynek Argentyny

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o uzgodnieniu ze służbami weterynaryjnymi Argentyny wzoru świadectwa weterynaryjnego dla mleka krowiego i bawolego, produktów mlecznych i produktów pochodnych wysyłanych do Republiki Argentyny.

 • 2019-02-25

  ASF: Pomoc finansowa dla producentów świń

  Pomoc finansowa dla producentów świń, którzy zaprzestali produkcji w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

 • 2019-02-23

  Wyższe połowy ryb na Bałtyku

  W 2018 r. połowy ryb na Bałtyku wyniosły 155,5 tys. t i były o 13,1% wyższe niż w porównywalnym czasie roku poprzedniego.

 • 2019-02-23

  Spadek cen jaj

  Po silnej zwyżkowej tendencji cen na rynku jaj konsumpcyjnych, jaka wystąpiła w drugiej połowie 2017 r., w 2018 r. miał miejsce ich stopniowy spadek.

 • 2019-02-21

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (10.02.2019)

  W dniach od 4 do 10 lutego 2019 roku w Polsce zaobserwowano spadek cen zbytu półtuszy wieprzowych, tuszek kurcząt patroszonych,ćwierćtuszy wołowych, a także wzrost cen indyków patroszonych.

 • 2019-02-20

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (10.02.2019)

  W dniach od 4 do 10 lutego 2019 roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano wzrost cen żywca drobiowego i wieprzowego, a także spadek cen żywca wołowego.

 • 2019-02-20

  Kolejny rekordowy rok w eksporcie produktów mleczarskich

  Jak wynika ze wstępnych danych MF (za MRiRW) w 2018 r. całkowita wartość wyeksportowanych z Polski produktów mleczarskich ponownie przekroczyła 2 mld EUR, była o 2% większa niż przed rokiem.

 • 2019-02-20

  Do Polski trafiło ponad 1,2 mln szt. żywych świń

  W 2018 r. znacznie wzrósł import wieprzowiny i żywych zwierząt zza granicy.

 • 2019-02-19

  Polacy konsumują 30 kg drobiu rocznie

  Branża drobiarska w Polsce, będąca jest największym w UE producentem mięsa drobiowego i czwartym największym na świecie eksporterem – od lat zmaga się ze szkodliwymi, nieprawdziwymi stereotypami. Konsumenci jednym tchem wymieniają antybiotyki i hormony jako obecne w drobiu. Tymczasem używanie hormonów jest zakazane od ponad 20 lat, a antybiotyki mogą być stosowane w hodowli...