Z kraju

 • 2022-07-08

  Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

  IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

 • 2022-07-07

  Skup zbóż według GUS

  W Polsce podaż zbóż do skupu w maju 2022 r. mocno się zwiększyła, gdyż rolnicy poczynili przygotowania do czyszczenia i dezynfekcji magazynów, aby utrzymać przestrzeń magazynową w optymalnych warunkach.

 • 2022-07-06

  Ubezpieczenie społeczne rolników na korzystniejszych zasadach

  Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników, której przepisy weszły w życie 15 czerwca br., wnosi wiele korzystnych dla rolników zmian.

 • 2022-07-05

  Elektroniczne świadectwa fitosanitarne

  Od 1 lipca br. świadectwa fitosanitarne towarzyszące polskim produktom rolnym eksportowanym do państw trzecich, będą mogły być wydawane także w wersji elektronicznej.

 • 2022-07-05

  Pomoc dla poszkodowanych w wyniku nawałnic

  Pomoc przeznaczona jest dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych.

 • 2022-07-04

  MRiRW o wydłużeniu okresu uzupełnienia wykształcenia w "Premii dla młodych rolników"

  Warunki przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach instrumentu wsparcia „Premie dla młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) zostały określone na podstawie przepisów unijnych oraz PROW 2014-2020. Zgodnie z przepisami prawa UE, „młody rolnik” oznacza osobę, która w chwili składania wniosku m.in. posiada...

 • 2022-06-28

  Wystąpienie warunków suszy w Polsce

  IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

 • 2022-06-21

  Postępuje dekoniunktura w polskim rolnictwie

  Trwa dekoniunktura w polskim rolnictwie. Po raz trzeci z rzędu wartość wskaźnika koniunktury rolnej IRG SGH (IRGAGR) obniżyła się; tym razem ledwie o 0,5 pkt, zwykle jednak w drugim kwartale roku – pomijając epizody kryzysowe jak w 2008 r. (światowy kryzys finansowy i gospodarczy), czy w 2020 r. (kryzys COVID-19) – obserwujemy sezonowe ożywienie w rolnictwie, które wyraża się...

 • 2022-06-20

  Termin składania wniosków o nawozy niezmienny

  W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie dopłat do zakupionych nawozów resort rolnictwa poinformował, że nie ma możliwości zmiany warunków udzielania dofinansowania zakupu nawozów mineralnych.

 • 2022-06-18

  Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2022 r.

  Kasa informuje, że Uchwałą Nr 5 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 8 czerwca 2022 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2022 r. (M.P. z 2022 r., poz. 588).

 • 2022-06-17

  Pomoc dla poszkodowanych w wyniku zjawisk atmosferycznych

  W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 6 czerwca 2022 r. w sprawie dopłat do zakupionych nawozów resort rolnictwa poinformował, że nie ma możliwości zmiany warunków udzielania dofinansowania zakupu nawozów mineralnych.

 • 2022-06-08

  W sprawie zniesienia obowiązku zapłaty VAT od odszkodowań przyznanych w zamian za wywłaszczone nieruchomości rolne

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej: ustawa o VAT – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do...

 • 2022-06-06

  Współpraca – więcej czasu na złożenie wniosku

  Termin składania wniosków o wsparcie na operacje, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w ramach działania „Współpraca” został przedłużony o dwa tygodnie, do 29 czerwca 2022 roku. O taką pomoc mogą ubiegać się grupy operacyjne EPI, a limit wsparcia dla jednego beneficjenta to nawet 12 mln zł.