Z kraju

 • 2019-10-03

  Niższe ceny oleju napędowego

  Średnie ceny detaliczne paliw na polskich stacjach 2 października 2019 r. ukształtowały się na poziomie: ON 5,01 zł/l; Pb95 4,99 zł/l i LPG 2,01 zł/l.

 • 2019-10-03

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (22.09.2019)

  W dniach od 16 do 22 września 2019 roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano wzrost cen żywca wieprzowego i indyczego. Na niższym poziomie znalazły się ceny żywca wołowego i kurcząt brojlerów.

 • 2019-10-03

  Wzrost zbiorów zbóż

  Wyjątkowo wysokie temperatury powietrza w drugiej i trzeciej dekadzie czerwca, znacznie przekraczające normy wieloletnie, przy jednocześnie bardzo niskich w tym czasie opadach atmosferycznych doprowadziły na przeważającym obszarze kraju do nadmiernego przesuszenia wierzchniej warstwy gruntu i szybszego dojrzewania zbóż, co ograniczyło ich potencjał produkcyjny.

 • 2019-10-02

  Świadczenia pieniężne dla inwalidów wojennych oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 października 2019 r. będzie realizowała przepisy ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 752).

 • 2019-10-02

  Projektowane stawki płatności bezpośrednich za 2019 r.

  30 września 2019 r. Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2019 r. Wynosi on 4,3782 zł za 1 EUR i jest wyższy od ubiegłorocznego (4,2774 zł za 1 EUR).

 • 2019-10-02

  Kolejne szkoły resortowe

  W Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy minister Jan Krzysztof Ardanowski podpisał dokument na mocy, którego powiat mogileński przekaże Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzenie szkoły rolniczej w Bielicach, a powiat nakielski prowadzenie szkoły rolniczej w Samostrzelu.

 • 2019-10-02

  Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że z dniem 1 października 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1622).

 • 2019-10-02

  Grzybiarze – apel o rozwagę

  Niemal każdego dnia przyjmowane są zgłoszenia o zaginięciach osób podczas grzybobrania. Nie wszyscy amatorzy grzybów znają lasy, do których się udają. Często wybierają się tam w pojedynkę przeceniając swój zmysł orientacji w terenie. Policja apeluje o rozsądek, rozwagę i większą wyobraźnię.

 • 2019-10-01

  Dariusz Goszczyński nowym Dyrektorem Generalnym Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej

  Dariusz Goszczyński objął funkcję Dyrektora Generalnego Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej (KRD-IG), największej polskiej organizacji zrzeszającej producentów i przetwórców drobiu. Na stanowisku tym zastąpił Łukasza Dominiaka, który był związany z KRD-IG od 2011 roku.

 • 2019-10-01

  ARIMR ostrzega przed anonimowymi SMS ami

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że nie ma nic wspólnego z wiadomościami SMS, w których przekazywana jest błędna i nieprawdziwa informacja jakoby rolnicy mieli nie otrzymać w tym roku zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich z powodu rzekomego wytypowania do kontroli.

 • 2019-10-01

  Buraki cukrowe

  W lipcu i sierpniu bieżącego roku pogoda nie sprzyjała dynamicznemu wzrostowi masy korzeni buraków cukrowych.

 • 2019-10-01

  Rynek zbóż w kraju (15.09.2019)

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.