Dotacje i dopłaty

 • 2021-08-23

  Leasing maszyn rolniczych z PROW

  Leasing maszyn rolniczych często łączony jest z środkami finansowymi dostępnymi w ramach programów PROW.

 • 2021-08-16

  Modernizacja gospodarstw rolnych dłużej – wnioski do 20 września

  Okres przyjmowania wniosków w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” z budżetu PROW 2014-2020 został wydłużony do 20 września 2021 r.

 • 2021-08-09

  Nie będzie zwiększenia dofinansowania na operacje związane z nawadnianiem

  Katalog instrumentów wsparcia w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich został określony w przepisach prawa UE. Dla okresu programowania 2014 - 2020 jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające...

 • 2023-03-30

  Dopłaty 2023 – do tej pory przyjęto 57 tys. wniosków. Eksperci z ODR pomagają wypełniać dokumenty bezpłatnie

  Do 29 marca wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2023 r. złożyło 57 tys. rolników. Nabór rozpoczął się 15 marca i jest prowadzony wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus. W tegorocznej kampanii pojawiły się nowe rodzaje płatności związane z ochroną środowiska i klimatu. Te mechanizmy realizowane są w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na...

 • 2023-03-29

  Budowa gazociągu Gustorzyn-Wronów a zobowiązania beneficjentów ARiMR

  Linia gazociągu Gustorzyn-Wronów przebiega przez teren województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego i lubelskiego. Rolnicy, przez grunty których przebiega ta inwestycja, i którzy skorzystali ze wsparcia w ramach obsługiwanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa programów pomocowych, pozostają związani podjętymi zobowiązaniami.

 • 2023-03-28

  Dopłaty 2023 – do tej pory przyjęto blisko 44 tys. wniosków

  Do 27 marca wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2023 r. złożyło blisko 44 tys. rolników. Nabór rozpoczął się 15 marca i jest prowadzony wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus. W tegorocznej kampanii pojawiły się nowe rodzaje płatności związane z ochroną środowiska i klimatu. Te mechanizmy realizowane są w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki...

 • 2023-03-27

  Budowa i modernizacja laboratoriów badawczych: wystartował kolejny nabór z KPO

  Od 22 marca 2023 r. trwa przyjmowanie wniosków o objęcie wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) inwestycji w rozbudowę potencjału badawczego. Instytuty badawcze nadzorowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi mogą uzyskać dofinansowanie na budowę lub modernizację laboratoriów.

 • 2023-03-25

  Dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok – 18,2 mld zł przekazane rolnikom

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazuje na konta rolników płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW w ramach kampanii za 2022 rok. Zaliczki zostały zrealizowane w ubiegłym roku, teraz trwają wypłaty końcowe. W sumie z tytułu dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych za 2022 rok na konta rolników trafiło dotychczas 18,2 mld zł.

 • 2023-03-24

  Dopłaty 2023 – do tej pory przyjęto ponad 28 tys. wniosków

  Do 23 marca wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2023 r. złożyło ponad 28 tys. rolników. Nabór rozpoczął się 15 marca i jest prowadzony wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus. W tegorocznej kampanii pojawiły się nowe rodzaje płatności związane z ochroną środowiska i klimatu. Te mechanizmy realizowane są w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki...

 • 2023-03-24

  Nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach interwencji pszczelarskich

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy w zakresie trzech następujących interwencji pszczelarskich: I.6.2 - Interwencja: inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych, I.6.3 - Interwencja: wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi, I.6.5 - Interwencja: pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół.

 • 2023-03-22

  Dopłaty 2023 – kolejne dni naboru za nami, rolnicy złożyli blisko 18 tys. wniosków

  Do 21 marca wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2023 r. złożyło blisko 18 tys. rolników. Nabór rozpoczął się 15 marca i jest prowadzony wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus. W tegorocznej kampanii pojawiły się nowe rodzaje płatności związane z ochroną środowiska i klimatu. Te mechanizmy realizowane są w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki...

 • 2023-03-16

  Kampania przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2023 r.

  Za nami pierwszy dzień przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2023 r. Na razie 1,4 tys. rolników złożyło takie dokumenty.

 • 2023-03-15

  Dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok – ponad 17,8 mld zł przekazane rolnikom

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazuje na konta rolników płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW w ramach kampanii za 2022 rok. Zaliczki zostały zrealizowane w ubiegłym roku, teraz trwają wypłaty końcowe. W sumie z tytułu dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych za 2022 rok na konta rolników trafiło dotychczas ponad 17,8 mld zł.
Dotacje, dopłaty