Finanse i prawo

 • 2019-05-07

  Resort pracy ws. usprawnienia procedur sezonowego zatrudniania cudzoziemców

  W sprawie usprawnienia procedur sezonowego zatrudniania cudzoziemców polegającego na zmianie ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy, które ułatwiłyby rolnikom legalizację pracy sezonowej na terytorium RP, poniżej przedstawiamy odpowiedź resortu pracy w przedmiotowej sprawie.

 • 2019-05-07

  MRiRW na temat propozycji procedur w zakresie uboju bydła z konieczności

  W odniesieniu do sprawy nielegalnego uboju bydła, którego dokonano w jednej z rzeźni w powiecie Ostrów Mazowiecka, podkreślono, że odpowiednie służby państwa, w tym Inspekcja Weterynaryjna, Policja i Prokuratura, podjęły zgodne z przepisami i procedurami działania. Natomiast w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wszczęto dyskusję nad wzmocnieniem procedur zapobiegania podobnym...

 • 2019-05-06

  Restrukturyzacja małych gospodarstw

  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniach od 31 maja do 29 czerwca 2019 r.

 • 2019-05-03

  Sprawdź, kto musi sporządzić plan nawożenia azotem

  W tym roku po raz pierwszy część rolników sporządza plany nawożenia azotem. Aby pomóc im w przygotowaniu dokumentów biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniają informacje zawarte w rejestrze zwierząt gospodarskich.

 • 2019-05-02

  Planowane zmiany w przepisach dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ustawie o Kołach Gospodyń Wiejskich

  11 kwietnia 2019 roku odbyło się spotkanie Beaty Orzołek - Zastępcy Prezesa ARiMR i Sławomira Hardeja - Dyrektora Departamentu Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt z zastępcami dyrektorów oddziałów regionalnych, nadzorujących działania dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ewidencji producentów.

 • 2019-04-30

  Zatrzymani za udział w grupach wyłudzających podatek VAT

  Policjanci z katowickiego CBŚP kolejny raz przeprowadzili działania ukierunkowane na zwalczanie przestępczości ekonomicznej. Tym razem wspólnie ze śląskimi prokuratorami i funkcjonariuszami KAS uderzyli w dwie grupy przestępcze. Podczas działań zatrzymano łącznie 24 osoby podejrzane m.in. o wyłudzanie podatku VAT. Wszczęcie śledztwa w jednej sprawie umożliwiło wstrzymanie...

 • 2019-04-30

  Dla kogo jednorazowe świadczenie pieniężne

  W maju 2019 r. , na podstawie ustawy z 4 kwietnia 2019 r.[1], wypłacimy jednorazowe świadczenie pieniężne emerytom, rencistom oraz innym osobom, którym wypłacamy świadczenia określone w tej ustawie.

 • 2019-04-26

  Zabezpieczone ponad 3 tony tytoniu i zatrzymane 2 osoby - to rezultat pracy średzkich policjantów

  Średzcy policjanci zabezpieczyli ponad 3 tony nielegalnego tytoniu. Nie dopuścili tym samym do obrotu towarem, z którego szacunkowa wartość uszczupleń z tytułu nie zapłaconej akcyzy oraz podatku VAT mogła wynieść blisko 3,5 miliona złotych na szkodę Skarbu Państwa. W związku z tą sprawą funkcjonariusze zatrzymali dwie osoby, którym przedstawiono już zarzuty. Grozi im kara do...

 • 2019-04-24

  Resort rolnictwa ws. świadczeń dla rolników

  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, wprowadzone zostały zmiany do ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2019 r. poz. 299). Celem tych zmian było m.in. zwiększenie udziału niektórych ubezpieczonych z finansowaniu wydatków na świadczenia emerytalno-rentowe.

 • 2019-04-22

  Zdemaskuj swoje jedzenie

  Zapotrzebowanie konsumentów na informacje o pochodzeniu żywności nieustannie rośnie. Podstawowym celem etykietowania żywności jest dostarczanie konsumentom spójnych i przejrzystych informacji, umożliwiających dokonywanie świadomych wyborów.

 • 2019-04-19

  Ziemniaki z flagą

  Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych zostało przekazane do publikacji.

 • 2019-04-19

  Produkt polski

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów dotyczących łatwiejszej identyfikacji produktów wytworzonych z polskich surowców, pragnie przypomnieć, że od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązują przepisy w tym zakresie (ustawa z dnia 4 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz.U. z 13.12.2016, poz. 2007)).