Finanse i prawo

 • 2020-01-03

  Nowe przepisy od 2020 roku

  Z dniem 1 stycznia 2020 roku w życie weszły nowe przepisy prawne dotyczące m.in.: paliwa rolniczego, dopłaty do składek ubezpieczeniowych, maksymalnych sum ubezpieczenia, oznakowania produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów.

 • 2020-01-03

  Rośnie płaca minimalna

  Nowy Rok przyniósł dobre wiadomości dla polskich pracowników. Od 1 stycznia br. wynagrodzenie minimalne wzrosło aż o 350 zł – do 2600 zł, a minimalna stawka godzinowa do 17 zł. – Dodatkowo od tego roku dodatek stażowy nie będzie wliczany do minimalnego wynagrodzenia za pracę – przypomina minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

 • 2020-01-02

  Maksymalna ilość witaminy B6, żelaza, magnezu oraz miedzi w suplementach diety

  Preparaty zawierające w swoim składzie witaminy i minerały są najczęściej przyjmowaną grupą suplementów diety. Jak wskazują dane rynkowe nawet co czwarty suplement diety jest preparatem witaminowym.

 • 2020-01-02

  Budowa zbiorników wodnych bez pozwoleń do 1000 m2

  W związku z wnioskiem Zarządu KRIR w sprawie budowy zbiorników retencyjnych do 1 ha bez pozwoleń wodnoprawnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że nie uzyskano zgody na realizację w trybie uproszczonym obiektów o większych rozmiarach, z uwagi na możliwe znaczące oddziaływanie takich inwestycji na środowisko. Obiekty te będzie można wykonywać na...

 • 2019-12-30

  Sprawozdanie KE w sprawie wydatków EFRG

  19 grudnia 2019 r. Komisji Europejska opublikowała sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego w sprawie wydatków Europejskiego Funduszu Rolniczych Gwarancji (EFRG), który obejmował środki na zobowiązania i płatności w kwocie odpowiednio 43 192 mln EUR oraz 43 116 mln EUR, przeznaczone na płatności bezpośrednie i wydatki związane z rynkiem.

 • 2019-12-27

  Jakość handlowa piwa

  W III kw. 2019 r. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej piwa. Objęto nią 51 podmiotów.

 • 2019-12-27

  Z końcem grudnia 2019 r. upływa termin składania wniosków o nieobliczalnie podatku dochodowego od wypłaconych przez KRUS emerytur i rent

  Emeryt/rencista, który nie chce aby Kasa obliczyła za niego podatek dochodowy od wypłaconych w 2019 r. emerytur i rent powinien przed zakończeniem roku podatkowego złożyć wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku dochodowego.

 • 2019-12-20

  Stosowanie żywych atenuowanych szczepionek przeciwko zespołowi rozrodczo-oddechowemu świń (PRRS)

  Komitet ds. Produktów Leczniczych Weterynaryjnych został powiadomiony o wystąpieniu rekombinacji pomiędzy dwoma żywymi atenuowanymi szczepami szczepionkowymi typu 1 wirusa zespołu rozrodczo-oddechowego świń (PRRS). Rekombinacja doprowadziła do powstania szczepu odpowiedzialnego za wystąpienie objawów klinicznych choroby w stadach wolnych od PRRS na terenie Danii.

 • 2019-12-20

  KRUS rozliczy podatek dochodowy od większości wypłaconych emerytur i rent

  W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku podatkowego 2019 Kasa informuje, że jak co roku - w zdecydowanej większości przypadków - rozliczy podatek dochodowy za emeryta/rencistę.

 • 2019-12-20

  Uchwała zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych

  Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi wraz z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i...

 • 2019-12-19

  Otwarcie rynku Chile dla drobiowych produktów mięsnych z Polski

  Zgodnie z informacją przekazaną przez Komisję Europejską, chilijskie służby weterynaryjne zatwierdziły Polskę do eksportu produktów z mięsa drobiowego.

 • 2019-12-19

  Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

  17 grudnia 2019 r. do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 87), który dotyczy usprawnienia działań prowadzonych w ramach likwidowania chorób zakaźnych zwierząt oraz zapobiegania takim chorobom, ze szczególnym uwzględnieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) i kwestii redukcji...
.