Finanse i prawo

 • 2019-03-08

  W ministerstwie o ubezpieczeniach rolnych

  Podsekretarz stanu Rafał Romanowski spotkał się z przedstawicielami Polskiej Izby Ubezpieczeń, którzy reprezentowali zakłady ubezpieczeń uczestniczące w ubezpieczaniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich od ryzyka powstania szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawisk atmosferyczne.

 • 2019-03-08

  Nie wypalaj traw wiosną!

  Wiosenne wypalanie traw związane jest z chęcią usunięcia niezebranego, ostatniego odrostu trawy. Nadal funkcjonuje bowiem mit, że wypalanie traw i pozostałości roślinnych poprawi żyzność gleby, zniszczy chwasty oraz zwiększy kolejny plon siana.

 • 2019-03-07

  Straty Skarbu Państwa mogły wynieść nawet 20 mln zł

  Zlikwidowana fabryka, w której dziennie można było wyprodukować 400 tysięcy papierosów, zabezpieczone maszyny, tytoń i gotowy produkt, a wszystko to dzięki zaangażowaniu i determinacji funkcjonariuszy CBŚP, KAS i SG. Podczas działań zlikwidowano także linię technologiczną do produkcji melasy oraz maszyny do cięcia liści tytoniu. Do sprawy zatrzymano 5 podejrzanych.

 • 2019-03-07

  KE na temat gospodarki o obiegu zamkniętym

  4 marca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie z wdrażania planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym.

 • 2019-03-06

  Paliwo rolnicze – Prezydent podpisał ustawę

  1 marca 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ustawa nowelizuje ustawę z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340, ze zm.; dalej: ustawa o zwrocie akcyzy, ustawa...

 • 2019-03-05

  Płatności za 2019 rok: oświadczenia do 14 marca

  W tym roku po raz drugi polscy rolnicy będą składali wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW 2014-2020 obowiązkowo przez internet - za pomocą aplikacji eWniosekPlus.

 • 2019-03-04

  Program LEADER prawie dobry

  Samorządy prawidłowo rozdysponowywały środki publiczne przeznaczone na wdrażanie inicjatywy LEADER - europejskiego programu wspierania rozwoju wsi. Lokalne Strategie Rozwoju wybierano zgodnie z przepisami, właściwie też przyznawano wsparcie na funkcjonowanie Lokalnych Grup Działania. W żadnym ze skontrolowanych urzędów marszałkowskich nie dochowano jednak wymaganych terminów...

 • 2019-03-04

  6570 zł rekompensaty za konieczność rezygnacji z produkcji świń

  ARiMR zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji (Dz.U.2018 poz. 1428) umieściła od dawna oczekiwane wzory wniosków o pomoc finansową dla gospodarstwa które otrzymały od Powiatowego Lekarza Weterynarii zakaz utrzymywania lub...

 • 2019-03-04

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zakończyła wysyłkę deklaracji podatkowych PIT

  Deklaracje podatkowe PIT przekazane zostały do 1,2 mln osób, które w 2018 roku chociaż raz pobrały jakiekolwiek świadczenie emerytalno-rentowe z Kasy (np. emeryturę rolniczą, w tym okresową emeryturę rolniczą, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną).

 • 2019-03-04

  Nie będzie dodatkowego limitu na dopłaty do oprocentowania kredytów klęskowych

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 1 marca 2019 r. poinformował, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może udzielać pomoc określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U z 2015 r. poz. 187 z późn.zm.), w tym...

 • 2019-03-02

  Ograniczenia importowe wprowadzonych Ukrainę z powodu BSE

  W dn. 25 lutego 2019 r. Ambasada RP w Kijowie przekazała do Głównego Inspektoratu Weterynarii decyzję władz Ukrainy z dn. 15 lutego 2019 r. dotyczącą wprowadzenia ograniczeń importowych dla Polski, w związku z wykryciem atypowego przypadku BSE w województwie dolnośląskim.

 • 2019-03-02

  KAS ujawniła nieprawidłowości w obrocie paliwami

  Skontrolowany podmiot sprzedawał paliwo poprzez łańcuchy podmiotów z udziałem tzw. znikających podatników.