Finanse i prawo

 • 2022-01-21

  Generali, z myślą o kosztach rezygnacji z podróży

  20 stycznia br. Generali Polska wprowadza nowy produkt „Generali, z myślą o kosztach rezygnacji z podróży”. To unikalne rozwiązanie, które zapewnia ochronę na wypadek niespodziewanych wydarzeń uniemożliwiających realizację lub kontynuacje wyjazdów krajowych i zagranicznych. Dostępny jest również wariant związany z COVID-19.

 • 2022-01-20

  Zanieczyszczanie środowiska

  Ograniczone zasoby kadrowe, brak odpowiedniego rozeznania i duży opór społeczny to główne przyczyny nielegalnego odprowadzania do środowiska nieczystości płynnych przez właścicieli nieruchomości w województwie opolskim. Kontrola NIK wykazała, że w latach 2018-2020 nie zapewniono oczyszczenia około 2 mln m3 ścieków bytowych. Średnio było to 41% ogółu wytworzonych...

 • 2022-01-19

  Ograniczenia w eksporcie do Bośni i Hercegowiny w związku z HPAI

  Ze względu na obecną sytuację epizootyczną związaną z wirusem grypy ptaków (HPAI) w Polsce władze Bośni i Hercegowiny z dniem 12 stycznia 2022 r. wprowadziły zakaz eksportu dla 11 województw, tj.: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i...

 • 2022-01-19

  Rozszerzenie ograniczeń wprowadzonych przez Białoruś z uwagi na występowanie HPAI w Polsce

  Zgodnie z decyzją opublikowaną na oficjalnej stronie internetowej Departamentu Nadzoru Weterynaryjnego i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi rozszerzone zostały restrykcje importowe wprowadzone z uwagi na występowanie w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków poprzez wprowadzenie zakazu dla województwa dolnośląskiego.

 • 2022-01-13

  Ograniczenia przy eksporcie na Ukrainę świń oraz towarów pochodzących od świń

  W związku z aktualną sytuacją epizootyczną dotyczącą wirusa ASF w Polsce władze Ukrainy rozszerzyły restrykcje importowe poprzez wprowadzenie zakazu dla województwa opolskiego.

 • 2022-01-12

  Wpływ zmian podatkowych na wysokość świadczeń emerytalno-rentowych

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w wyniku zmian podatkowych wprowadzonych od 1 stycznia 2022 roku, emerytury i renty oraz rodzicielskie świadczenia uzupełniające ustalone w kwocie od ok. 484 zł do 2.500 zł miesięcznie (co stanowi ok. 98% wszystkich wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych) - wypłaca w kwocie wyższej niż w 2021 r.

 • 2022-01-10

  Zmiany w przepisach dotyczące kierowców

  Z Nowym Rokiem weszły w życie zmiany w przepisach dotyczące kierowców. Są to głównie zmiany w wysokości nakładanych grzywien w drodze mandatu karnego za popełnione wykroczenia w ruchu drogowym oraz orzekanych przez sąd. Zostały również dodane i zmienione niektóre przepisy.

 • 2022-01-10

  Płatnicy składek otrzymają informację o stanie ich rozliczeń za 2021 r.

  8 stycznia 2022 r. ZUS rozpocznie informowanie płatników składek o stanie ich rozliczeń za 2021 rok. Płatnicy otrzymają informacje o saldzie ich kont oraz o rozliczeniu wpłat dokonanych w 2021 r. na indywidualny numer rachunku składkowego (NRS). Informacje zostaną udostępnione na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

 • 2022-01-07

  Świadczenie wyrównawcze dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki

  Od 1 stycznia 2022 r. można ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki.

 • 2022-01-05

  Nowe korzystne zasady zawieszania i zmniejszana renty socjalnej

  Od 2022 r. obowiązują korzystne zmiany dla osób dorabiających do renty socjalnej. Stosuje się te same zasady, które dotyczą dorabiających do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Dla wielu osób oznacza to możliwość osiągania dodatkowych przychodów i pobierania renty socjalnej w pełnej lub zmniejszonej wysokości – bez zawieszania prawa do świadczenia.

 • 2022-01-03

  Prawo do świadczeń mimo spóźnienia w opłacaniu składek

  Od 2022 roku nieterminowe opłacenie składek nie spowoduje ustania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Oznacza to, że przedsiębiorcy będą mogli otrzymać świadczenia z tego ubezpieczenia również wtedy, gdy opłacą składki po terminie. Jednak aby nabyć prawo do zasiłku nie mogą mieć zaległości w składkach na ubezpieczenia społeczne. Nie będą już musieli składać...

 • 2022-01-01

  Od 2022 r. krótszy okres zasiłku po ustaniu ubezpieczenia

  Od nowego roku zmieni się okres pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego. Zasiłek będzie można pobierać do 91 dni. Od tej zasady są jednak wyjątki.

 • 2021-12-31

  Stwierdzenie w Polsce dziesiątego i jedenastego ogniska SARS-CoV-2 u norek

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu dziesiątego i jedenastego ogniska SARS-CoV-2 u norek w Polsce, stwierdzonego na podstawie wyników badań laboratoryjnych PIWet-PIB w Puławach z dnia 23 grudnia br.
.