Finanse i prawo

 • 2020-04-18

  Po zakończeniu okresu izolacji wydatki polskich konsumentów w handlu mogą spaść o niemal 25 proc.

  Wydatki Polaków w handlu wywołane długotrwałym wychodzeniem ze stanu powszechnej izolacji, prognozowanym bezrobociem wywołanym kryzysem po epidemii czy wstrzemięźliwością zakupową mogą spaść od 8,3 do 23,7 proc. w zależności od powiatu.

 • 2020-04-17

  Europosłowie apelują o utworzenie nadzwyczajnego środka reakcji na COVID-19 w sektorze rolniczym

  Grupa dwudziestu czterech europosłów należący do EKR, wystosowała list do Komisarza ds. Rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, w którym apeluje o zmianę rozporządzenia ws. wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, tak by umożliwić państwom członkowskim wprowadzenie do swoich planów rozwoju obszarów wiejskich dodatkowy, ukierunkowany środek przeciwdziałania skutkom COVID-19.

 • 2020-04-16

  Noszenie maseczki ochronnej w gospodarstwie rolnym

  Obowiązek zakrywania nosa i ust nie dotyczy rolników podczas pracy w gospodarstwie rolnym czy też podczas przebywania na terenie prywatnym wokół domu.

 • 2020-04-16

  Zbiorniki retencyjne powyżej 1000 m2 nadal na pozwolenie

  Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w swoim piśmie będącym odpowiedzią na wniosek z posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie umożliwienia budowy zbiorników retencyjnych do 1 ha na zgłoszenie wodnoprawne.

 • 2020-04-15

  Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS do 26 kwietnia 2020 r.

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika przysługuje przez okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, jednak nie dłużej niż do dnia 26 kwietnia 2020 r.

 • 2020-04-14

  Wsparcie dla gospodarstw rolnych w czasie epidemii

  – W bardzo trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się praktycznie cały świat, na pierwszym miejscu znajduje się walka o zdrowie i życie ludzi. Epidemia wpływa również na sytuację ekonomiczną. Trudności dotykają wszystkie sektory. Dotyczy to także rolnictwa. Niestety wcześniej zaplanowane wydatki będą musiały poczekać – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan...

 • 2020-04-13

  Przeniesienie własności na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości obciążonych hipoteką nie jest możliwe

  W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie interpretacji zapisów art. 7 ust. 11 ustawy z dnia 9.11.2018r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, Dyrektor Generalny KOWR poinformował Oddziały Terenowe, że w świetle przepisów ustawy należy przyjąć, że przeniesienie własności na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości obciążonych...

 • 2020-04-10

  Możliwość zwolnienia ze składek ZUS beneficjentów pozarolniczej działalności gospodarczej

  Informacja dotycząca możliwości zwolnienia z płacenia składek ZUS beneficjentów poddziałania 6.2.

 • 2020-04-10

  Uproszczenie przepisów dla przydomowych oczyszczalni ścieków

  Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odpowiedziało, że w związku z licznymi sygnałami dotyczącymi zarówno problemów związanych z interpretacją i stosowaniem przepisów w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków, jak i obciążeniami natury administracyjnej i finansowej przy realizacji tego rodzaju inwestycji, Ministerstwo podjęło prace legislacyjne w...

 • 2020-04-10

  Rozszerzenie rozwiązań TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

  Przedstawiamy kolejne rozwiązania, które mają na celu przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19. Przygotowywane są już następne.

 • 2020-04-09

  W sprawie wniosków o odroczenie terminu spłaty zadłużenia

  W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii COVID-19, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości ubiegania się o odroczenie terminu spłaty zadłużenia wobec ARiMR do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID – 19.

 • 2020-04-09

  Czy beneficjenci modernizacji będą mogli skorzystać z rozwoju działalności pozarolniczej?

  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do MRiRW w sprawie możliwości zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i...
.