Z życia instytucji

 • 2020-04-17

  Dekalog bezpiecznego zachowania podczas epidemii koronawirusa

  Dekalog bezpiecznego zachowania podczas epidemii koronawirusa.

 • 2020-04-17

  Dopłaty 2020 - nowy termin składania oświadczeń

  Ze względu na trwający stan epidemii ulega zmianie termin na złożenie oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019.

 • 2020-04-16

  Noszenie maseczki ochronnej w gospodarstwie rolnym

  Obowiązek zakrywania nosa i ust nie dotyczy rolników podczas pracy w gospodarstwie rolnym czy też podczas przebywania na terenie prywatnym wokół domu.

 • 2020-04-16

  Dbasz o bezpieczeństwo – dbasz o zdrowie i życie

  Rolnicy oraz wykonujący prace i przebywający w gospodarstwie rolnym narażeni są na szereg niebezpiecznych czynników, które mogą powodować wypadki oraz choroby zawodowe, charakterystyczne dla tej gałęzi produkcji.

 • 2020-04-15

  Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS do 26 kwietnia 2020 r.

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika przysługuje przez okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, jednak nie dłużej niż do dnia 26 kwietnia 2020 r.

 • 2020-04-14

  Wsparcie dla gospodarstw rolnych w czasie epidemii

  – W bardzo trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się praktycznie cały świat, na pierwszym miejscu znajduje się walka o zdrowie i życie ludzi. Epidemia wpływa również na sytuację ekonomiczną. Trudności dotykają wszystkie sektory. Dotyczy to także rolnictwa. Niestety wcześniej zaplanowane wydatki będą musiały poczekać – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan...

 • 2020-04-13

  Pomagajmy sobie wzajemnie

  – W tym trudnym czasie ważna jest nie tylko dostępność żywności, ale także jej poszanowanie – zwrócił uwagę minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Dlatego też, zgodnie z decyzją ministra Ardanowskiego, żywność zakontraktowana w ramach „Programu dla szkół” trafia teraz do banków żywności, szpitali i domów pomocy społecznej.

 • 2020-04-11

  ARiMR: dopłaty 2020 - nowy termin składania oświadczeń

  Ze względu na trwający stan epidemii ulega zmianie termin na złożenie oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019.

 • 2020-04-10

  Możliwość zwolnienia ze składek ZUS beneficjentów pozarolniczej działalności gospodarczej

  Informacja dotycząca możliwości zwolnienia z płacenia składek ZUS beneficjentów poddziałania 6.2.

 • 2020-04-10

  Rozszerzenie rozwiązań TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

  Przedstawiamy kolejne rozwiązania, które mają na celu przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19. Przygotowywane są już następne.

 • 2020-04-09

  Zakładanie i potwierdzanie profilu zaufanego

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w celu złożenia wniosku (np. o zasiłek opiekuńczy) w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem podpisu zaufanego, należy wcześniej założyć profil zaufany.

 • 2020-04-09

  Nie dajmy się stresowi w obliczu zagrożenia koronawirusem

  Stres to reakcja organizmu na czynniki, które zakłócają jego równowagę, obciążają lub przekraczają możliwości skutecznego poradzenia sobie z nimi.