Dotacje i dopłaty

 • 2024-05-22

  Dofinansowanie zakupu buhajów – korzystne zmiany dla zainteresowanych

  Hodowcy bydła mięsnego mogą ubiegać się o dopłaty do zakupu czystorasowych buhajów. W zasadach nastąpiła zmiana, która powoduje, że rolnicy mogą otrzymać większą pomoc. Nabór trwa do 30 listopada 2024 r. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

 • 2024-05-17

  KPO: dodatkowe 6 miesięcy na wymianę pokrycia dachu z azbestu

  Informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z którym dodatkowe 6 miesięcy zyskają rolnicy na wymianę pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest – w ramach wsparcia z inwestycji A1.4.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

 • 2024-05-08

  Więcej czasu na złożenie wniosków

  Do 17 czerwca br. minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski wydłużył w tym roku termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

 • 2024-05-06

  Pomoc dla producentów zbóż

  Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, na podstawie którego będzie realizowana pomoc w formie dopłat dla producentów zbóż.

 • 2024-04-30

  Publikacja rozporządzenia w sprawie stawek płatności dobrostanowych

  W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie dotyczące stawek płatności w ekoschemacie „Dobrostan zwierząt” za 2023 rok. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przystąpi do niezwłocznego naliczania i wypłaty tych płatności.

 • 2024-04-16

  Wsparcie na inwestycje leśne lub zadrzewieniowe – nabór startuje 1 czerwca

  Od 1 czerwca do 31 lipca 2024 roku będzie się można ubiegać o wsparcie na: zalesianie gruntów rolnych, tworzenie zadrzewień śródpolnych, zakładanie systemów rolno-leśnych i zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych. Wszystkie cztery interwencje są finansowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Nabór będzie prowadzony...

 • 2024-04-09

  Obecne formy wsparcia dla producentów świń

  Termin składania wniosków w danym roku kalendarzowym minister właściwy do spraw rolnictwa ogłasza na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra najpóźniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia terminu składania tych wniosków.

 • 2024-04-09

  Nowe płatności w Planie Strategicznym WPR

  Komitet Monitorujący Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 przyjął uchwały wprowadzające, jeszcze w 2024 r., nowy ekoschemat oraz płatności dla małych gospodarstw. Nowy ekoschemat dotyczy gruntów wyłączonych z produkcji. Płatność dla małych gospodarstw zastępuje natomiast wszystkie inne rodzaje płatności bezpośrednich, w tym ekoschematy.

 • 2024-04-02

  Wsparcie do przezimowanych rodzin pszczelich – 50 zł do jednego pnia, już można składać wnioski

  Rozpoczął się kolejny nabór wniosków, w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, o dofinasowanie do przezimowanych rodzin pszczelich. Stawka płatności wynosi 50 zł, a budżet – 80 mln zł.

 • 2024-03-28

  Dofinansowanie zakupu buhajów

  Hodowcy bydła mięsnego mogą ubiegać się o dopłaty do zakupu czystorasowych buhajów. Nabór trwa do 30 listopada 2024 r. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

 • 2024-03-21

  KPO: dłuższy termin na realizację przedsięwzięć dotyczących zakupu i montażu silosów

  15 marca 2024 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

 • 2024-02-28

  Ekoschematy obszarowe – stawki płatności za 2023 r. wyższe od zakładanych

  Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski 26 lutego 2024 r. podpisał rozporządzenie w sprawie stawek płatności w ramach ekoschematów obszarowych. Finalnie stawki te są wyższe od wcześniej projektowanych w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

 • 2024-02-27

  Płatności w ramach ekoschematów obszarowych

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na 5 marca 2024 r. zaplanowała realizację przyznanych rolnikom płatności w ramach ekoschematów obszarowych w kampanii 2023 r.
Dotacje, dopłaty