Dotacje i dopłaty

 • 2023-01-11

  Dofinansowanie inwestycji chroniących gospodarstwa – trwa kolejny nabór wniosków

  Do 24 lutego można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW 2014-2020. To oferta pomocy skierowana do rolników, którzy chcą ochronić gospodarstwa przed ASF, a także do spółek wodnych planujących inwestycje w urządzenia zabezpieczające gospodarstwa przed suszą czy powodzią.

 • 2023-01-08

  Usuwanie folii rolniczych – nowy nabór wniosków

  Od 2 stycznia 2023 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Nabór prowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • 2023-01-02

  Większe wsparcie na ochronę wód przed azotanami

  Do 150 tys. zł na beneficjenta zwiększona została stawka wsparcia na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”, PROW 2014 – 2020.

 • 2022-12-29

  Wsparcie na inwestycje chroniące gospodarstwa przed ASF lub powodzią - 28 grudnia rusza nabór wniosków

  Od 28 grudnia 2022 r. do 24 lutego 2023 r. ARiMR będzie przyjmować wnioski o wsparcie „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”. To oferta pomocy skierowana do rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed ASF, a także do spółek wodnych chcących zainwestować w urządzenia chroniące gospodarstwa przed suszą czy powodzią.

 • 2022-12-26

  Nowe działania w PROW dla produkujących świnie w cyklu zamkniętym: zgoda KE

  Rolnicy zajmujący się produkcją trzody chlewnej będą mogli otrzymać nowe wsparcie. Dofinansowanie wyniesie od 2400 zł do 70 000 zł. Do PROW 2014–2020 został dodany nowy instrument wsparcia.

 • 2022-12-09

  Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej: jeszcze w grudniu można ubiegać się o wsparcie

  Do 30 grudnia 2022 r. rolnicy mają czas, by starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej. Wsparcie to pochodzi z budżetu PROW 2014-2020 i skierowane jest do gospodarzy, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych lub ASF. W tegorocznym naborze do tej pory do placówek ARiMR wpłynęło 60 wniosków o pomoc na kwotę 5,94 mln...

 • 2022-11-21

  Pomoc z PROW dla poszkodowanych przez klęski żywiołowe lub ASF

  Do 30 grudnia 2022 r. rolnicy, którzy ponieśli straty w gospodarstwach w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych lub afrykańskiego pomoru świń, mogą składać wnioski o wsparcie na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” z PROW na lata 2014-2020. Nabór odbywa się w trybie ciągłym, a to oznacza, że w razie potrzeby rolnicy mogą ubiegać się w Agencji...

 • 2022-10-27

  100 tys. euro dla grup producentów – warto sięgnąć po dofinansowanie

  Od 17 listopada przedsiębiorcy działający jako grupy producenckie i organizacje producentów będą mieli szansę uzyskać na swoją działalność nawet 100 tys. euro. Pomoc finansowa udzielana jest przez pierwszych 5 lat działalności. Będzie to już dwunasty nabór wniosków w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”.

 • 2022-10-19

  Zniszczenia w gospodarstwie spowodowane zjawiskami atmosferycznymi – pomoc dla rodzin

  Dzięki przyjętej zmianie rozporządzenia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela wsparcia finansowego rodzinom, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych zaistnieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

 • 2022-10-18

  Pierwsze nabory w ramach KPO – już można składać wnioski

  17 października 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o wsparcie w ramach czterech naborów z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dofinasowanie będzie można otrzymać na: prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa i akwakultury (małe...

 • 2022-10-14

  Zarządzanie ryzykiem – czas na wnioski do 31 października

  O dopłaty do ubezpieczeń w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 mogą się ubiegać hodowcy drobiu, świń i bydła. Budżet przeznaczony na to wsparcie wynosi ponad 108 mln zł.

 • 2022-10-14

  Wielkość płatności bezpośrednich od 2023 r.

  W ostatnim czasie w niektórych mediach pojawiają się nieprawdziwe informacje dotyczące obniżenia wysokości płatności bezpośrednich po 2022 r. Tymczasem średnia wartość wsparcia bezpośredniego w Polsce w przeliczeniu na hektar będzie wzrastać w kolejnych latach. W ramach osiągniętego na forum UE porozumienia jest realizowany mechanizm wyrównywania stawek płatności...

 • 2022-10-08

  Wypłaty zaliczek na poczet płatności bezpośrednich – start już 17 października

  Zgodnie z oczekiwaniami rolników wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podjął decyzję, aby uruchomić wypłatę zaliczek już 17 października 2022 r.
Dotacje, dopłaty