| Autor: redakcja1

Trwa nabór wniosków na dopłaty do materiału siewnego

W okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. w Agencji Rynku Rolnego można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Trwa nabór wniosków na dopłaty do materiału siewnego

Dopłaty do materiału siewnego

W 2016 r. uległy zmianie zasady udzielania dopłat. Dopiero po zakończeniu terminu składania wniosków, nie później niż 30 września Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek, decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów ww. rozporządzenia.

Dopłatą mogą być objęte jedynie mieszanki zbożowe i pastewne, w skład których wchodzą nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany.

W 2016 roku obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dopłaty.

Łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana przez np. ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje, producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 15 000 euro.


Dopłatami objęto: jęczmień, owies nagi, owies szorstki, owies zwyczajny, pszenicę twardą, pszenicę zwyczajną, pszenżyto, żyto, bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, soję, wykę siewną i ziemniaki


 Tagi:
źródło: