| Autor: redakcja6

Produkcja i handel drobiem w I kw. 2017 r.

Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wytworzyły w marcu 2017 r. ok. 230 tys. ton mięsa drobiowego, a więc o 17,3% więcej niż przed miesiącem.

Produkcja i handel drobiem w I kw. 2017 r.

Produkcja drobiu w marcu 2017 r.

 
Według Grzegorza Dybowskiego z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, biorąc pod uwagę różną liczbę dni roboczych w marcu i lutym br., produkcja w trzecim miesiącu w przeliczeniu na jeden dzień była tylko o 5,7% większa niż w lutym. W relacji rok do roku w marcu br. nastąpił wzrost produkcji mięsa drobiowego w dużych zakładach przemysłowych o 16,2%, a w całym pierwszym kwartale roku o 9,8%. Dynamika ta była jednak znacząco wolniejsza niż przed rokiem kiedy wskaźnik wzrostu wyniósł 14,6%. Jest to następstwem rozprzestrzeniania się w Polsce ognisk wirusa grypy ptaków w ostatnim kwartale ub. roku i w pierwszych miesiącach br.
 

Handel drobiem

 
Skutki wirusa dały o sobie znać w handlu zagranicznym. Sprzedaż zagraniczna, która w listopadzie 2016 r. obniżyła się tylko o 0,2% w relacji miesiąc do miesiąca, w grudniu była już mniejsza o 13,1%, a w styczniu br. o 8,1%. W lutym eksport był o 1,8% mniejszy niż w styczniu, ale nadal o 6,4% większy niż przed rokiem. Jest to skutek restrykcji importowych wprowadzonych przez wiele państw spoza UE będących odbiorcami polskiego drobiu. W okresie dwóch pierwszych miesięcy br. w relacji rok do roku, eksport drobiu z Polski był jednak o 10,3%, tj. o 15,2 tys. ton większy. Eksport stanowił ok. 40% przemysłowej produkcji mięsa drobiowego wytwarzanej w średnich i dużych zakładach przemysłowych. Import tego mięsa zwiększył się w okresie styczeń - luty br. o ok. 53%, tj. o ponad 3 tys. ton w relacji do analogicznego okresu 2016 roku. 


Tagi:
źródło: