| Autor: redakcja1

UE: W 2016 r. produkcja drobiu wzrośnie do 14 mln ton

Jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej z marca br., produkcja wewnętrzna brutto mięsa drobiu w UE w 2016 r. zwiększy się w ujęciu roku o 1,7% do 14 mln ton, a w 2017 r. o 1,2% do 14,2 mln ton, jednak dynamika wzrostu będzie mniejsza od zeszłorocznej - podaje FAMMU/FAPA.

UE: W 2016 r. produkcja drobiu wzrośnie do 14 mln ton

Polska największym producentem drobiu w UE

W 2015 r. poziom wytwarzania zwiększył się względem 2014 r. o 3,7% do 13,8 mln ton, prawie o 1 p.p. więcej niż oczekiwano na jesieni. Ekspansji produkcji sprzyjały stosunkowo niskie ceny pasz, dzięki następnym sprzyjającym zbiorom na świecie. Już drugi rok z rzędu największym unijnym producentem drobiu w 2015 r. była Polska, gdzie zanotowano też najwyższy wzrost, bo o 200 tys. ton. W Niemczech natomiast produkcja zmalała o 1,5% - 23 tys. ton.

Konsumpcja drobiu w UE

Komisja prognozuje, że konsumpcja drobiu w UE w 2016 r. wzrośnie o 1,9% do 13,5 mln ton, a w 2017 r. o 1,6% do 13,7 mln ton, a więc do 26,7 kg na jednego mieszkańca. Skala zwyżki spożycia będzie zatem niższa niż w poprzednich dwóch latach. Konkurencyjność cenowa w porównaniu z mięsem czerwonym oraz wzrost produkcji będą nadal faworyzowały mięso drobiu, jednak rynek unijny staje się już coraz bardziej nasycony.

Ceny drobiu

W 2015 r. ceny reprezentatywne drobiu w UE, tj. ceny sprzedaży kurcząt brojlerów 65% wyniosły 187 EUR/100 kg i były o 2,1% niższe niż w 2014 r. Od maja do września 2015 r. ceny oscylowały w granicach 190-193 EUR/100 kg, a jesienią można już było notować sezonowy spadek cen, który był jednak głębszy niż w latach poprzednich.

Eksport drobiu

W 2015 r. unijny wywóz mięsa drobiu ustabilizował się w granicy 1,35 mln ton. Pomimo 6% zwyżki wysyłek w pierwszym kwartale, w dalszej części roku sytuacja pogorszyła się. Ze względu na ogniska ptasiej grypy w południowo-zachodniej części Francji, wielu partnerów handlowych wprowadziło obostrzenia importowe w obrębie całego kraju. W 2015 r. zwiększyły się wysyłki unijnego drobiu m.in. do Arabii Saudyjskiej, RPA, Filipiny, Ukrainę, Ghany, Wietnamu, Chin i Gruzji. Z drugiej strony, obniżenie 25%  dostaw do Hongkongu nie zostało zrekompensowane ekspansją wysyłki do Chin. UE traci też udziały na dwóch czołowych rynkach zbytu, w Beninie i RPA, na korzyść eksporterów z USA i Brazylii. W 2016 r. wysyłki drobiu z UE wzrosną prawdopodobnie tylko o 0,5% do 1,36 mln ton ze względu na oczekiwany wzrost konkurencyjności dostawców amerykańskich i brazylijskich na rynkach zagranicznych.

Import drobiu

Jak podaje FAMMU/FAPA, w 2015 r. przywóz mięsa drobiu do UE zwiększył się o 4% do 850 tys. ton. Pomimo 3% obniżki eksportu brazylijskich produktów, kraj ten pozostał największym dostawcą drobiu na rynek unijny. Lukę w unijnym wwozie drobiu wypełniły Tajlandia i Ukraina, które zwiększyły sprzedaż do UE. Ukraina korzysta z bezcłowych kontyngentów na dostawy drobiu do UE w całkowitej wysokości 36 tys. ton rocznie w ramach dwustronnej umowy o wolnym handlu. Pierwszy z kontyngentów, na 16 tys. ton ukraińskich elementów, podrobów i przetworów z drobiu został w pełni wykorzystany. Natomiast drugi kontyngent na 20 tys. ton mrożonych tuszek kurcząt został wykorzystany jedynie w 22%. Dodatkowo Ukraina wysłała w 2015 roku na rynek unijny 15 tys. ton mięsa drobiu według pełnej stawki celnej.Tagi:
źródło: