| Autor: redakcja1

Prognozy dla rynku drobiu w UE do 2024 r.

W grudniu 2014 r. Komisja Europejska opublikowała raport „Perspektywy dla rynków rolnych i dochodów rolniczych w UE w latach 2014-2024”. Opracowanie zawiera m.in. prognozę korzystnej sytuacji na unijnym rynku drobiu w obrębie najbliższych dziesięciu lat – podaje FAMMU/FAPA.

Prognozy dla rynku drobiu w UE do 2024 r.

Eksperci Komisji szacują, że drób będzie jedynym gatunkiem mięsa, którego produkcja i spożycie w UE zwiększą się znacząco w omawianym czasie. Ze względu na coraz większe zapotrzebowanie na świecie, Wspólnota utrzyma swój 10% udział w globalnym eksporcie drobiu.

Produkcja drobiu w UE

W najbliższej dekadzie produkcja drobiu w UE będzie w dalszym stopniu rosła, ale tempo wzrostu zostanie spowolnione do 0,7% rocznie w odniesieniu do 1,7% w czasie poprzednich 10 lat. Najwyższe dynamiki wzrostu w wysokości 1% rocznie będą miały miejsce w nowych państwach członkowskich UE-13, w tym głównie w Polsce, Rumunii i na Węgrzech. Inne kraje ze „starej” UE-15 jak Niemcy czy Holandia zanotują przeciętnie 0,5% zwyżki w ciągu roku. Ceny pasz dla drobiu pozostaną w analizowanym okresie relatywnie wysokie, choć będą one mniejsze niż w ostatnich latach.

Wzrośnie popyt na drób

Większy za to będzie zarówno światowy, jak i unijny popyt na mięso białe. Będzie to sprzyjało wzrostowi poziomu wytwarzania o 7% w odniesieniu do 2014 r. do 14 mln ton 2024 r. Komisja Europejska przewiduje, że do 2024 r. konsumpcja mięsa drobiowego w UE wzrośnie także o 7% wobec 2014 r. do 13,4 mln ton. Spożycie na jednego mieszkańca zwiększy się o 5% do 22,8 kg. Udział drobiu w konsumpcji mięsa ogółem w UE wzrośnie w tym okresie do 32%.

Eksport drobiu z UE

Unia Europejska w nadchodzącym dziesięcioleciu umocni się na pozycji eksportera netto mięsa drobiu. Zgodnie z prognozami, globalny popyt importowy utrzyma się na wysokim poziomie, co będzie sprzyjało wysyłce mięsa ze Wspólnoty. Unijny wywóz drobiu będzie przede wszystkim skoncentrowany na segmencie niższej jakości, a więc tańszych elementach tuszki, jak skrzydełka, łapki, nogi, które mają mniejszy popyt na rynku wewnętrznym.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: