| Autor: redakcja1

Utrzymuje się silna wzrostowa dynamika produkcji mięsa drobiowego

Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wytworzyły w lipcu 2016 r. ok. 201 tys. ton tego mięsa. Jak zauważa Grzegorz Dybowski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, jest to wprawdzie poziom o 2,4% niższy niż przed miesiącem, ale o 15,5 tj. o 27 tys. ton wyższy niż przed rokiem.

Utrzymuje się silna wzrostowa dynamika produkcji mięsa drobiowego

Rynek drobiu w Polsce

Produkcja przemysłowa mięsa drobiowego w dużych zakładach wzrosła w czasie pierwszych ośmiu miesięcy br. o 195 tys. ton, czyli o ponad 16% w odniesieniu do porównywalnego czasu w poprzednim roku.
 
Sprzedaż zagraniczna była w dalszym ciągu najważniejszym czynnikiem stymulującym rozwój produkcji i całej branży drobiarskiej. Wysokiej dynamice wysyłki drobiu z Polski sprzyjała postępująca dywersyfikacja rynków zbytu, wspierana programami promocyjnymi, współfinansowanymi ze środków UE.
 
W czerwcu 2016 r. wysłano za granicę o 12,8%, a zatem o 9 tys. ton więcej mięsa drobiowego niż w roku poprzednim. Przywóz mięsa drobiowego zmalał o 3,5% w stosunku do 2015 roku i był o 19,4% niższy w porównaniu majem br.
 
W pierwszym półroczu 2016 r. całkowity eksport mięsa drobiowego zwiększył się o 16,6%, a zatem o 66,6 tys. ton. Z kolei import był o 0,8% niższy. Wywóz stanowił 33% przemysłowej produkcji mięsa drobiu produkowanej w dużych zakładach przemysłowych.
 

Jak wynika z danych GUS w 2015 roku, łączne miesięczne spożycie mięsa drobiowego na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych pozostało niezmienne w porównaniu z 2014 r., mimo sprzyjających zmian cen detalicznych wyniosło 1,53 kg, w tym mięsa drobiu kurzego 1,36 kg i było o 0,7% mniejsze niż przed rokiem. Spożycie drobiu pozostałego wyniosło 0,17 kg, a więc to o 6,2% większe.

 
 


Tagi:
źródło: