| Autor: mikolaj

KE: W 2014 r. PKB w Polsce wyniesie 3%, inflacja 0,2%. Unijna gospodarka powoli przyspiesza

Wzrost realnego PKB za cały 2014 r. wyniesie w Polsce 3 proc., a inflacja 0,2 proc. – wynika z ostatnich prognoz Komisji Europejskiej. Do końca roku tempo wzrostu gospodarczego pozostanie niskie, zarówno w całej Unii Europejskiej, jak i w strefie euro i wyniesie odpowiednio 1,3 proc. i 0,8 proc. Tempo wzrostu w UE będzie jednak poprawiać się w 2015 r., kiedy ma wynieść odpowiednio 1,5 proc. i 1,1 proc. W Polsce w przyszłym roku prognozowany jest wzrost o 2,8 proc.

KE: W 2014 r. PKB w Polsce wyniesie 3%, inflacja 0,2%. Unijna gospodarka powoli przyspiesza

Unijna gospodarka powoli przyspiesza

Przyspieszenie gospodarcze do poziomu odpowiednio 2,0 proc. i 1,7 proc. w 2016 r. będzie skutkiem wzmocnienia sektora finansowego (w następstwie przeprowadzenia kompleksowej oceny przez Europejski Bank Centralny i postępu prac zmierzających do utworzenia unii bankowej), a także pierwszych skutków wdrażanych obecnie reform strukturalnych.

Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i inwestycji, powiedział – Sytuacja gospodarcza i poziom zatrudnienia nie poprawia się wystarczająco szybko. Komisja Europejska jest zdecydowana użyć wszystkich dostępnych narzędzi i zasobów, aby osiągnąć wzrost zatrudnienia i szybki wzrost gospodarczy w Europie. Zaproponujemy wart 300 mld euro plan inwestycyjny, żeby przyspieszyć i podtrzymać ożywienie gospodarcze. Zwiększenie poziomu inwestycji jest kluczem do ożywienia gospodarczego.


Pierre Moscovici, europejski komisarz ds. gospodarczych finansowych, podatków i ceł, powiedział – Nie ma jednej prostej odpowiedzi na wyzwania stojące przed europejską gospodarką. Musimy działać na trzech frontach: wiarygodnej polityki budżetowej, ambitnych reform strukturalnych i tak potrzebnych inwestycji, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Wszyscy, w Brukseli, w poszczególnych stolicach i w regionach, musimy działać na rzecz większego wzrostu gospodarczego i zdecydowanego zwiększenia poziomu zatrudnienia dla naszych obywateli.

Ożywienie gospodarcze

Ożywienie gospodarcze, które rozpoczęło się w drugim kwartale 2013 r., w dalszym ciągu pozostaje słabe, a sytuacja gospodarcza w wielu państwach członkowskich jest zbyt mało dynamiczna. Poziom zaufania jest niższy niż wiosną, co jest odzwierciedleniem rosnącego poziomu ryzyka geopolitycznego i słabszych prognoz dla gospodarki światowej. Pomimo korzystnych warunków finansowych tempo ożywienia gospodarczego w 2015 r. będzie niskie. Wpływa na to powolne wycofywanie się skutków kryzysu, takich jak wciąż wysokie bezrobocie, wysoki poziom zadłużenia i niski poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych. Jednak przeprowadzona niedawno przez Europejski Bank Centralny kompleksowa ocena uspokoiła nastroje, jeśli chodzi o stabilność sektora bankowego, a poprawiające się warunki finansowania powinny przyczynić się do dalszego wzrostu działalności gospodarczej. W 2016 r. na dalsze przyspieszenie wzrostu powinny także wpłynąć silniejszy popyt wewnętrzny i zagraniczny oraz dalsze prowadzenie dostosowawczej polityki monetarnej, w połączeniu z niskimi kosztami finansowania.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: