| Autor: redakcja1

Ceny ryb i ich przetworów

W I półroczu 2017 r. ceny większość podstawowych dla polskiego rynku gatunków ryb i owoców morza na świecie ponownie rosły, w tym najbardziej łososi, makreli i dorszy.

Ceny ryb i ich przetworów
W konsekwencji wydatki importowe wzrosły w omawianym okresie o 5,9% do 4,10 mld zł, przy 2% spadku jego wolumenu do 261,8 tys. ton. Minimalnie większa niż przed rokiem była natomiast wielkość eksportu o 2,9% do 251,5 tys. ton, ale wpływy z wywozu produktów rybnych wzrosły znacznie, bo o 9,4% do 4,04 mld zł.
 
Pogorszyła się jednocześnie rentowność przetwórstwa i eksportu sektora rybnego. Średnia cena transakcyjna uzyskiwana w wywozie wzrosła o 2,5% do 11,30 zł/kg wagi żywej, a w przywozie o 9,1% do 9,68 zł/kg. W I półroczu 2017 r. poprawiło się ujemne saldo handlu zagranicznego rybami, owocami morza oraz ich przetworami i wyniosło 57 mln zł względem 175 mln zł deficytu notowanego na koniec I półrocza 2016 r.
 
W I półroczu 2017 r. najbardziej wzrósł wolumen eksportu ryb świeżych i chłodzonych o ponad 2,2-krotnie do 39,3 tys. ton, przede wszystkim pod wpływem rozpoczęcia przez flotę dalekomorską połowów błękitków - 15,9 tys. ton oraz zwiększonego eksportu burtowego szprotów z 11,9 do 18,2 tys. ton. Bezpośrednio ze statków bałtyckich i dalekomorskich sprzedano w portach obcych łącznie w I półroczu 2017 r. 68 tys. ton ryb, czyli o 2/3 więcej niż rok wcześniej.
 
Jak wskazuje Krzysztofa Hryszko z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w strukturze wartościowej eksportu ryb, owoców morza oraz ich przetworów podstawowe znaczenie mają ryby wędzone, filety i mięso z ryb oraz przetwory i konserwy rybne. Ich całkowity wolumen sprzedaży w I półroczu 2017 r. był zbliżony do wyniku uzyskanego rok wcześniej - 134,3 tys. ton, przy 8,6% przyroście wartości wywozu do 3,65 mld zł. W strukturze ilościowej zakupu dominują produkty o nieznacznym stopniu przetworzenia, które w zdecydowanej większości kierowane są do krajowych przetwórni, tj. ryby świeże, chłodzone, mrożone oraz filety i mięso z ryb.
 
W strukturze gatunkowej importu największy udział miały łososie - 26,1% wolumenu, następnie śledzie - 14%, dorsze - 10,7%, makrele - 10,1% oraz mintaje - 7,8%. Przywóz tych pięciu gatunków ryb wyniósł w I półroczu 2017 r. 179,7 tys. ton i był o 1,1% mniejszy niż rok wcześniej, natomiast wydatki zwiększyły się o 9,6% do 3,12 mld zł. W czerwcu i lipcu 2017 r. ceny detaliczne ryb, owoców morza oraz ich przetworów utrzymywały się w trendzie wzrostowym.
 
W lipcu br. w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego ceny wzrosły o 3,6%, natomiast w relacji do grudnia 2016 r. wzrost wyniósł 2,1%. Średnioroczne tempo przyrostu cen było wyższe i wyniosło 4,4% wobec większych o 4,7% cen detalicznych mięsa, o 4,0%- mleka i serwów i o 3,6% - żywności i napojów bezalkoholowych ogółem. W okresie styczeń-lipiec br., w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, najbardziej zdrożały ryby i owoce morza suszone, wędzone i solone o 7,9% oraz ryby świeże i chłodzone o 6,9%, przy zwyżce cen pozostałych grup produktów o 1,8-2,7%.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!