| Autor: redakcja1

Handel rybami w 2016 r. Wzrósł polski eksport i import ryb

Jak wynika ze wstępnych danych, w 2016 r. eksport ryb, owoców morza oraz ich przetworów w masie produktu wyniósł 476,9 tys. ton i był o 8,2% większy niż przed rokiem.

Handel rybami w 2016 r. Wzrósł polski eksport i import ryb

Eksport ryb z Polski

Dynamika zwyżki wartości wywozu była większa i wyniosła 17,9% - 7,90 mld zł. Na kontyngent wysyłki największy wpływ miała bardzo duża sprzedaż odpadów rybnych - wzrost o 42% do 86,2 tys. ton, natomiast zwiększenie się wartości powodowany były większymi cenami transakcyjnymi podstawowych grup produktów. wysyłka przetworów i konserw z ryb wzrosła w porównaniu z 2015 r. o 11,4% do 140,5 tys. ton, filetów i mięsa z ryb o 7,3% do 78,6 tys. ton, a ryb wędzonych o 1,9% do 56,4 tys. ton.
 
Jak wskazuje Krzysztofa Hryszko z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, najważniejszymi gatunkami ryb wywożonymi z Polski były podobnie jak w latach poprzednich łososie, których wysyłka wyniosła 86,8 tys. ton o wartości 4,28 mld zł - wzrost odpowiednio o 6,4 i 20,6%, śledzie – 69,8 tys. ton i 720,7 mln zł - o 6,4 i 11,4% oraz dorsze – 22,2 tys. ton i 534,7 mln zł - o 6,6 i 23,5%.

Import ryb do Polski

Import ryb, owoców morza oraz ich przetworów zwiększył się w 2016 r. o 5,8% do 564,1 tys. ton, a jego wartość o 23,8% do 8,62 mld zł. Spośród głównych grup produktów zwiększono przywóz ryb mrożonych o 16,6% do 94,6 tys. ton oraz filetów i mięsa z ryb o 9,2% do 199,6 tys. ton. Ograniczono natomiast zakup przetworów i konserw z ryb o 6,7% do 45,3 tys. ton oraz ryb świeżych o 0,9% do 174,5 tys. ton.
 
Przywóz łososi zwiększono o 1,5% do 159,8 tys. ton, śledzi o 8,5% do 96,4 tys. ton, dorszy o 3,2% do 48,4 tys. ton, makreli o 3,6% do 42,7 tys. ton i mintajów o 2,7% do 41 tys. ton. Ceny importowe większości gatunków ryb były sporo większe niż przed rokiem, w tym największe podwyżki dotyczyły łososi. Ujemne saldo handlu zagranicznego sektora rybnego uległo w 2016 r. wyraźnemu pogorszeniu i wyniosło 720 mln zł względem 259 mln zł rok wcześniej.


Tagi:
źródło: