| Autor: redakcja1

Większe o 10,2% połowy ryb na Bałtyku

W okresie styczeń-kwiecień 2016 r. połowy ryb na Bałtyku wyniosły 71,9 tys. ton i były o 10,2% wyższe niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

Większe o 10,2% połowy ryb na Bałtyku
Rynek ryb

Utrzymuje się bardzo wysoka dynamika wzrostu wyładunków storni o 83,3% do 9,9 tys. ton oraz śledzi o 21,6% do 13,8 tys. ton. W kwietniu wyładunki storni przekroczyły wielkość odłowów tych ryb zaobserwowaną w całym 2015 roku wynoszącą 9,4 tys. ton.
 
Z informacji podanych przez Krzysztoa Hryszko z IERiGŻ wynika, że minimalnie zwiększyły się połowy szprotów o 2,6% do 43,0 tys. ton, a za to niższa o 25% do 4,2 tys. ton była podaż dorszy. Wypełnienie kwot połowowych na koniec kwietnia 2016 r. wyniosło: dla szprotów 72,4%, śledzi 29,2%, a dla dorszy 32,2%.
 
W I kwartale 2016 r. produkcja ryb, przetworów rybnych i owoców morza w dużych zakładach przemysłu rybnego wyniosła 114,6 tys. ton i była o 1,6% wyższa niż w tym samym czasie roku poprzedniego. Wzrost produkcji odnotowano dla większości głównych grup wyrobów. Wyjątek stanowiły tylko całe, mrożone ryby morskie, których produkcja zmalała z 17,8 do 5,4 tys. ton.
 
Zniżka ta została w dużym stopniu zrekompensowany ponad 2,5-krotnym wzrostem przerobu ryb morskich na świeże filety z 5,5 do 14,1 tys. ton, prawdopodobnie wraz z dużą podażą storni pochodzących z połowów własnych. Na wyższym poziomie utrzymuje się również produkcja ryb wędzonych o 25% do 23,8 tys. ton, a po rewizji wyników z wcześniejszych miesięcy przyrost produkcji wystąpił też w grupie przetworów i konserw ze śledzi o 3,8% do 28,7 tys. ton.
 
W kwietniu 2016 r. kontynuowana była zwyżka cen detalicznych ryb i owoców morza, ale jego dynamika wyraźnie zmalała w odniesieniu do początku roku. Przeciętnie w kwietniu br. asortyment rybny podrożał w ujęciu do marca o 0,1%, przy dalszych spadkach cen głównych substytutów, tj. mięsa i nabiału.
 
Przeciętnie w okresie styczeń-kwiecień br. ryby zdrożały w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego o 1,7%, a w kwietniu br. wobec grudnia 2015 r. wzrost cen wyniósł 2,3%.
 
Od początku roku drożeją głównie ryby świeże i chłodzone o 3,6%, konserwy i przetwory o 2,4%, mrożone owoce morza o 1,9% oraz ryby mrożone o 1,7%. Mniejsze ceny konsumenci płacili jedynie za świeże lub chłodzone owoce morza o 1,1%.


Tagi:
źródło: