| Autor: redakcja1

Połowy ryb na Bałtyku

W okresie styczeń-listopad 2016 r. połowy ryb na Bałtyku wyniosły 130,7 tys. ton i były o 3,4% większe niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego, a w relacji rocznej były mniejsze o 14,3% - 7,3 tys. ton.

Połowy ryb na Bałtyku

Połowy ryb 


Największy wzrost połowów odnotowano w przypadku storni o 57,1 do 14 tys. ton. Wyraźnie większe były także wyładunki śledzi o 12,5% do 40,7 tys. ton oraz ryb pozostałych o 13,3% do 8,5 tys. ton. Nieznacznie zmalały w analizowanym okresie połowy szprotów i wyniosły 58,4 tys. ton, natomiast wyraźnie ograniczono połowy dorszy o 27,5% do 9 tys. ton. Wykorzystanie kwot połowowych na koniec listopada 2016 r. wyniosło dla szprotów 95,2%, śledzi 77,1%, a dla dorszy 68,1%.
 
Produkcja ryb, przetworów rybnych i owoców morza w dużych zakładach przemysłu rybnego wyniosła w okresie styczeń-październik 2016 r. 359,2 tys. ton i była o 15,4% wyższa niż w tym samym okresie roku poprzedniego.
 
W ocenie Krzysztofa Hryszko z IERiGŻ, utrzymuje się bardzo wysokie tempo przyrostu produkcji świeżych i chłodzonych filetów z ryb morskich, tj. 3-krotna zwyżka do 47,9 tys. ton, które stały się trzecią największą grupą produktów wytwarzanych przez krajowe przetwórstwo. Produkcja ryb wędzonych zwiększyła się w analizowanym okresie o 13,7% do 72,1 tys. ton, konserw i prezerw o 8% do 67,5 tys. ton, wyrobów kulinarnych, garmażeryjnych i pozostałych przetworów o 16,3% do 48,8 tys. ton oraz mrożonych filetów z ryb morskich o 17,1% do 25 tys. ton.
 
Spadek produkcji w analizowanym okresie odnotowano w odniesieniu do niewielu kategorii produktów, w tym największy dla mrożonych ryb morskich o 21,9% do 18,2 tys. ton oraz marynat o 4,3% do 64,1 tys. ton. W okresie trzech kwartałów 2016 r. przychody z całokształtu działalności średnich i dużych zakładów przetwórstwa rybnego - 61 jednostek wyniosły 7,38 mld zł i były o 17,7% większe niż rok wcześniej.
 
Przychody ze sprzedaży wzrosły o 14,3% do 6,25 mld zł, w tym uzyskiwane z wywozu o 18,1% do 4,09 mld zł, a realizowane w kraju o 7,7% do 2,16 mld zł. Ponad 25% zwiększenie się wartości kosztów materiałowych - 5,19 mld zł, spowodowało 65% obniżenie zysku netto w dużych zakładach z 268,1 do 94,6 mln zł. Wydatki inwestycyjne obniżyły się o 6,6% do 102,3 mln zł i były wyraźnie mniejsze od odpisów amortyzacyjnych - 140,2 mln zł.
 
W listopadzie 2016 r. ponownie wyraźnie wzrosły ceny detaliczne ryb, przetworów rybnych i owoców morza o 0,8% w porównaniu z październikiem i w relacji do grudnia 2015 r. były wyższe o 5,8%. Od początku roku drożały przede wszystkim ryby świeże i chłodzone o 11,5%, pod wpływem podwyżek cen dorszy i łososi oraz ryby wędzone o 7,1%. Zwyżka cen pozostałych grup produktów był umiarkowany i wyniósł w przypadku ryb mrożonych 2,3%, a przetworów i konserw z ryb 3,2%.
 
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!