| Autor: redakcja11

W pierwszych siedmiu miesiącach 2016 r. połowy ryb z Bałtyku przekroczyły 100 tys. ton

W okresie styczeń-lipiec 2016 r. połowy ryb na Bałtyku wyniosły 102,6 tys. ton i tym samym były o 11,1% większe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego - podaje Krzysztof Hryszko z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

W pierwszych siedmiu miesiącach 2016 r. połowy ryb z Bałtyku przekroczyły 100 tys. ton

Rynek ryb
 

Utrzymuje się bardzo wysoka dynamika wzrostu wyładunków storni, które wyniosły na koniec lipca br. 11,9 tys. ton czyli wzrost o 79,2% oraz śledzi 25,7 tys. ton, wzrost o 39,9%. Niekorzystna sytuacja występuje natomiast w połowach dorszy gdzie odnotowano spadek o 24,4% do 6,4 tys. ton, a rybacy jako główny powód złej kondycji stad wskazują na brak wystarczającej bazy pokarmowej wraz z dużymi połowami ryb takich jak szprot czy śledź na cele paszowe.

 

Z informacji podanych przez Krzysztofa Hryszko z IERiGŻ wynika, że nieznacznie zmniejszyły się w analizowanym okresie połowy szprotów i wyniosły 53,3 tys. ton. Natomiast wykorzystanie kwot połowowych na koniec lipca 2016 r. wyniosło: dla szprotów 89,6%, dla śledzi 54,4%, a dla dorszy 48,8%.

 

W I półroczu 2016 r. produkcja ryb, przetworów rybnych i owoców morza w dużych i średnich zakładach przemysłu rybnego gdzie zatrudnionych jest powyżej 49 osób wyniosła 216,7 tys. ton i była o 11,2% większa niż w tym samym okresie w zeszłym roku. Największy przyrost wystąpił w grupie świeżych filetów z ryb morskich, których podaż zwyżkowała ponad 2,5-krotnie do 27,6 tys. ton. Dynamicznie rośnie również produkcja ryb wędzonych wzrost o 25,0% do 45,3 tys. ton, w tym wędzonych łososi o 12,9% do 29,1 tys. ton. Z kolei niewielki przyrost produkcji nastąpił w grupie produktów wysokoprzetworzonych – przetworów i konserw tylko o 4,6% do 75,3 tys. ton, które dominują w strukturze produkcji przetworów z ryb. Zwiększyła się w szczególności produkcja konserw o 9,6% do 31,5 tys. ton oraz wyrobów kulinarnych, garmażeryjnych, past, sałatek i paprykarzy o 18,1% do 29,7 tys. ton. Mniejsza była jednak produkcja marynat spadek o 2,7% do 38,0 tys. ton.

Dominującym gatunkiem wykorzystywanym do produkcji produktów wysokoprzetworzonych są śledzie. W sumie podaż produktów śledziowych zwiększyła się w okresie styczeń-czerwiec br. o 5,5% do 50,9 tys. ton. Jednym z niewielu asortymentów, których produkcja wyraźnie zmniejszyła się w omawianym czasie były całe mrożone ryb morskie spadek aż o 52% do 10,0 tys. ton. Przychody z całokształtu prowadzonej działalności przemysłu rybnego (zatrudnienie powyżej 9 osób) ukształtowały się w I półroczu 2016 r. na poziomie 5,00 mld zł i były o 15,1% większe niż przed rokiem. Przychody ze sprzedaży produktów zwyżkowały o 10,8% do 4,23 mld zł, w tym sprzedaż krajowa o 4,6% do 1,53 mld zł, a eksportowa o 14,6% do 2,71 mld złTagi:
źródło: