| Autor: redakcja1

Praca pszczół warta miliardy złotych

Ponad 150 mld euro rocznie – tyle warta jest praca wszystkich pszczół na świecie. Z tego na pszczoły europejskie przypada 15 mld euro, a na nasze rodzime ok. 1,8 mld euro (7,5 mld zł). Kwoty te nie uwzględniają wartości produktów pszczelich, takich jak: miód, pyłek kwiatowy, propolis, mleczko, wosk i jad pszczeli. Niewliczony tu został także wpływ tych owadów na zachowanie bioróżnorodności środowiska naturalnego. To wartość niezwykle trudna do oszacowania. Zagadnieniami związanymi z wpływem pszczół na gospodarkę zajmuje się dr inż. Janusz Majewski z Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Praca pszczół warta miliardy złotych
Skąd te miliardy?

Najważniejszym zadaniem, jakie wykonują dla nas pszczoły, jest zapylanie roślin uprawnych.

- Wśród 300 głównych gatunków roślin uprawnych świata około 84% stanowią rośliny entomofilne, czyli zapylane przez owady. Z kolei pszczoła miodna odpowiada za 80-90% zapyleń dokonywanych przez owady – mówi dr inż. Janusz Majewski. W Polsce najważniejszymi roślinami zapylanymi przez pszczoły są: rzepak, rośliny sadownicze oraz krzewy owocowe. Owady te odgrywają także ważną rolę w uprawie niektórych warzyw, a także w produkcji nasion kwiatów, ziół i roślin warzywniczych. Jeśli pszczoły nie przylecą, wówczas plon jest wielokrotnie niższy i znacznie gorszej jakości. W 2014 r. w Polsce rośliny uprawne entomofilne zajmowały ponad 1,7 mln hektarów.

 

Tabela 1. Oszacowana wartość plonów uzyskanych dzięki zapylaniu przez owady głównych uprawnych roślin entomofilnych w Polsce w latach 2005-2014

Wyszczególnienie

2005

2010

2011

2012

2013

2014

w mln zł

Rzepak i rzepik

336,8

855,6

1026,2

1108,3

1184,8

1299,5

Jabłonie

1073,2

1200,7

2109,2

2101,9

2759,9

1689,7

Grusze

60,5

66,6

80,7

92,4

95,2

87,6

Śliwy

65,4

69,8

88,0

119,6

89,5

58,6

Wiśnie

330,0

337,6

395,2

541,0

390,4

188,7

Czereśnie

79,7

215,6

179,5

224,0

200,1

250,2

Truskawki

41,5

71,2

127,9

131,5

97,9

100,7

Maliny

119,5

280,7

248,6

297,3

495,4

481,1

Porzeczki

97,5

255,8

461,6

243,7

210,3

96,7

Agrest

17,6

19,8

34,6

41,3

34,5

28,3

Gryka

38,5

108,0

132,5

83,4

80,8

79,3

Razem

2260,1

3481,4

4884,1

4984,4

5639,0

4360,3


Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: