Debata Rolna 2016

W dniu 1 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyły się obchody Jubileuszu XX-lecia Lubuskiej Izby Rolniczej, których ważnym elementem była Debata Rolna 2016.

Debata Rolna 2016

Debata Rolna 2016

Debata Rolna 2016 była okazją do przedstawienia rolnikom informacji na zagadnienia najbardziej interesujące branżę rolną, czyli sytuację ekonomiczną gospodarstw z perspektywą dochodowości oraz sprawy szkód łowieckich.
 

Tematem wystąpienia dr inż. Tomasza Berbeki z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu była „Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych w Polsce – stan obecny i perspektywy zmian”, podczas którego omówił sytuację ekonomiczną polskiego rolnictwa i gospodarstw rodzinnych na tle tendencji europejskich i światowych.
 

Wykładowca podkreślił, że analizę badawczą w rolnictwie winno się prowadzić co najmniej w okresie 10-letnim. Nie można dokonywać oceny na podstawie jednego roku. W ostatnich latach występują w coraz większym nasileniu niekorzystne zmiany klimatyczne. Problem dochodów w rolnictwie jest obecnie globalny. Nie można odnosić się tylko do sytuacji krajowej.
 

Na dzień dzisiejszy w rolnictwie nie działa prawo popytu i podaży. Świat przeznacza coraz większe środki na walkę ze zmianami klimatycznymi.
 

Rolnictwo jest zawodem, gdzie średnia wieku jest ok. 60 lat na dzień dzisiejszy.
 

Problemem nie tylko polskim, ale światowym, jest tracenie płynności finansowej przez gospodarstwa. Pomimo małego kryzysu tylko rolnictwo posiada dodatnie saldo w polskim eksporcie, więc należy dbać o naszą branżę rolną. Jednak nasza wartość produkcji rolniczej w UE to tylko 5,3 %. Dominuje Francja (18,6%), Niemcy (13,4%), Włochy (12,4%). Jesteśmy czołowym producentem w UE jabłek, truskawek, malin i pieczarek. W naszym eksporcie rolnym cały czas zwiększa się udział produktów wysokoprzetworzonych, a maleje udział nieprzetworzonych.
 

W ostatnich latach rolnicy dokonali ogromnych inwestycji. Jednak zakup ziemi po wysokich cenach może spowodować problem w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych.
 

Na dzień dzisiejszy należy obawiać się zmian klimatycznych oraz tajnej umowy TTIP pomiędzy UE a USA o transatlantyckim partnerstwie handlowym i inwestycyjnym, gdzie głównym celem jest zliberalizowanie dostępu do rynków wewnętrznych dla obu gospodarek. Jakie skutki dochodowe wywoła ta umowa w rolnictwie – nie wiadomo. Ale jeżeli dzisiaj w USA i Kanadzie wzrośnie intensywność upraw rolnych tylko przy zastosowaniu 100 kg saletry amonowej, to Europa może zostać zalana zbożem w cenie poniżej 400 zł/t.


Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: