wilki i strony powiązane

 • 2019-09-25

  Ministerstwo Środowiska w sprawie zarządzania populacją wilka

  Przepisy i regulacje

  Na podstawie załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 2183), wilk objęty jest ścisłą ochroną gatunkową. Ponadto jest gatunkiem chronionym w większości krajów europejskich na podstawie aktów prawnych Unii Europejskiej i umów międzynarodowych takich jak dyrektywa 92/43/EWG z dnia 21 maja...

 • 2019-09-11

  Podkarpaccy rolnicy potrzebują ochrony przed wilkami

  Przepisy i regulacje

  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Środowiska o podjęcie działań, które ograniczą negatywny wpływ rosnącej populacji wilka na działalność rolniczą i życie codzienne mieszkańców podkarpackich wsi.

 • 2019-05-27

  Ministerstwo Środowiska ws. populacji wilka

  Przepisy i regulacje

  Na podstawie rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1995 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 1995 r. Nr 13 poz. 161) wilk został objęty ochroną gatunkową na terytorium Polski za wyjątkiem osobników występujących na terenie ówczesnego województwa krośnieńskiego, suwalskiego i przemyskiego.

 • 2018-06-12

  Dzikie zwierzęta na polach

  Z kraju

  Według najnowszych szacunków w najbliższym dziesięcioleciu powierzchnia terenów zurbanizowanych na całym świecie zwiększy się o około 30%. Już dziś w wielu miejscach przestrzeń staje się dobrem deficytowym. Nie ma miejsca na parki, skwery, place zabaw, ponieważ wszędzie wokół „wyrastają” nowe budynki. Lasy zamieniane są na pola uprawne, a pola w osiedla ludzkie....

 • 2018-04-23

  MŚ w sprawie szkód wyrządzanych przez zwierzęta: muflona, kormorana, żurawia, gęsi i czaple

  Przepisy i regulacje

  Właściciel lub użytkownik mienia przewidując możliwość wyrządzenia szkody przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową, w pierwszej kolejności sam powinien podjąć stosowne czynności, zmierzające do uniknięcia szkody lub zminimalizowania jej rozmiarów.

 • 2018-03-13

  Kolejny wilk uratowany od śmierci przez leśników

  Leśnictwo

  W sobotę 10 marca leśnicy z Nadleśnictwa Dwukoły (RDLP Olsztyn) otrzymali informację, że na terenie leśnictwa Bieżany zauważono zwierzę uwięzione we wnyku.

 • 2018-01-19

  Szpitale u leśników pomagają zwierzętom

  Leśnictwo

  Aż 96 ssaków, ptaków i gadów znalazło w zeszłym roku pomoc w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Dzikich w Napromku koło Lubawy. Do innego „leśnego szpitala” prowadzonego przez Lasy Państwowe – w Dąbrówce niedaleko Olsztyna – leśnicy przyjęli 23 ptaki.

 • 2017-12-01

  Zimowy las też tętni życiem

  Leśnictwo

  Śnieg jest potrzebny nie tylko w lesie. Jego umiarkowane opady, przykrywając rośliny runa leśnego, chronią je przed przemarznięciem.

 • 2017-11-03

  Policzyć wilki...

  Szkoły, Uczelnie Wyższe i Jednostki Badawcze

  Wilkołak, wilczak, zły wilk z baśni o Czerwonym Kapturku, wreszcie wilczy bilet albo wilk porywający biblijne owce… Wilk – z drobnymi wyjątkami – nie miał nigdy dobrej prasy. Uosabiał zło, demoniczne siły, był definiowany jako zagrożenie dla wszystkiego, co żyje. Dzisiaj, gdy znajduje się pod ścisłą ochroną gatunkową, jego populacja się odradza i opanowuje coraz...

 • 2017-10-20

  Szkody łowieckie - kolejny koszt ponoszony przez rolnika

  Targi i konferencje

  Wielkopolska Izba Rolnicza wraz z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu zorganizowały debatę rolniczo-łowiecką.

 • 2017-06-30

  Wilki nadal pod ochroną

  Przepisy i regulacje

  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił o przywrócenie wilka na listę zwierząt łownych. Od 1998 roku wilk otoczony jest pełną ochroną prawną i populacja tego gatunku wzrosła w sposób zagrażający bezpieczeństwu mieszkańców bieszczadzkich wsi.

 • 2017-03-23

  Leśne zwiastuny wiosny

  Leśnictwo

  Nadejście wiosny to szczególny moment w przyrodzie, zwłaszcza tej dzikiej, w głębokich lasach i puszczach. Tam wiosnę można nie tylko zobaczyć, ale także usłyszeć. Jej pierwsze zwiastuny znajdziemy nie tylko wśród roślin i zwierząt, lecz także wśród grzybów. Co można dostrzec w przedwiosennym lesie i czy na tej podstawie da się przewidzieć, kiedy na dobre przyjdzie ta...

 • 2016-12-20

  Wilki dalej pod ochroną

  Przepisy i regulacje

  Wilk objęty jest ochroną gatunkową ścisłą i jest również gatunkiem chronionym w większości krajów europejskich, na podstawie trzech aktów prawnych: Konwencji z dnia 3 marca 1973 r. o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem (tzw. Konwencji Waszyngtońskiej), Konwencji z dnia 19 września 1979 r. o ochronie gatunków dzikiej flory...

 • 2016-10-11

  Zwolnij jesienią!

  Leśnictwo

  Wczesna jesień to okres, gdy liczniejsze stają się wypadki na drogach z udziałem dzikiej zwierzyny. Związane jest to przede wszystkim z jej częstszymi migracjami w ciągu doby, ale w dużej mierze odpowiedzialni za te wypadki są nieostrożni kierowcy.

 • 2016-04-07

  Debata Rolna 2016

  Lubuska Izba Rolnicza

  W dniu 1 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyły się obchody Jubileuszu XX-lecia Lubuskiej Izby Rolniczej, których ważnym elementem była Debata Rolna 2016.