Rada Ministrów UE o negocjacjach handlowych w zakresie żywności i sytuacji na rynkach rolnych

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Ministrów Unii Europejskiej dyskusja dotyczyła negocjacji handlowych UE w zakresie produktów rolno-żywnościowych oraz sytuacji na rynkach rolnych.

Rada Ministrów UE o negocjacjach handlowych w zakresie żywności i sytuacji na rynkach rolnych
Minister Krzysztof Jurgiel w swoim wystąpieniu powiedział, że przygotowany raport Komisji Europejskiej wskazuje na negatywne skutki prowadzonych negocjacji umów handlowych z poważnymi światowymi eksporterami produktów rolnych dla poziomu produkcji i cen szeregu ważnych sektorów rolnych w UE.
 
W zakresie zapowiadanych negocjacji handlowych z Nową Zelandią poważne zaniepokojenie Polski budzą doniesienia o zamiarach KE szybkiego tempa negocjacji umowy handlowej z tym krajem. Sektor mleczarski N. Zelandii stanowi poważną konkurencję dla mleczarstwa UE. W ostatnich latach Nowa Zelandia zanotowała wzrost produkcji mleka o 22%, podczas gdy UE tylko o 7%.
 
Biorąc pod uwagę silną pozycję sektora mleczarskiego N. Zelandii  jak również nasilające się sytuacje kryzysowe w sektorze mleczarskim w UE – minister uważa, że zasadne byłoby wyłączenie sektora mleczarskiego z liberalizacji w ramach planowanej umowy (FTA) z Nową Zelandią.
 
Odnosząc się do innych prowadzonych negocjacji handlowych należy wg Ministra rozważyć wyłączenie z mięsa wołowego oraz cukru z preferencji dla Mercosuru oraz mięsa drobiowego dla USA.
 
Podczas omawiania tego punktu, ministrowie rolnictwa apelowali do KE  o uwzględnienie sektorów wrażliwych w negocjacjach handlowych z Nową Zelandią, Mercosourem, USA i Japonią.
 
Odnosząc się do oceny realizacji tzw. pakietu mlecznego minister K. Jurgiel stwierdził, że Polska jest za przedłużeniem funkcjonowania pakietu po roku 2020, przy czym przyjęte rozwiązania nie mogą zakłócać działania dobrze funkcjonujących struktur organizacyjnych w państwach członkowskich, takich jak spółdzielnie mleczarskie w Polsce. Minister podkreślił, że poprzez instrumenty zawarte w pakiecie powinna zostać wzmocniona pozycja producentów mleka i przetwórców w stosunku do sieci handlowych, co jest zgodne z zaleceniami raportu Grupy Zadaniowej ds. Rynków Rolnych powołanej przez komisarza Hogana. Pakiet powinien umożliwić stworzenie takiej struktury rynku mleka, która pozwali na samodzielne przeciwdziałanie ewentualnym kryzysom, bez konieczności uruchamiania specjalnych środków z budżetu UE.
 
Poza tym, minister Jurgiel  spotkał się z Komisarzem ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności V. Andriukaitisem, w trakcie którego omówiono kwestie afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz stanu zaawansowania prac nad wnioskami w sprawie substancji zaburzających funkcjonowanie układu endokrynnego.
 
Ponadto minister Krzysztof Jurgiel wziął udział w roboczym spotkaniu 17 ministrów rolnictwa, na którym omawiano możliwe rozwiązania prawne służące wzmocnieniu pozycji rolnika w łańcuchu dostaw żywności i przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom handlowym na poziomie UE.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!