Polskie rolnictwo XXI wieku – jak budować przewagę konkurencyjną?

W minionym tygodniu w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyła się konferencja prasowa „Polskie rolnictwo XXI wieku – jak budować przewagę w konkurencji?”, w której udział wzięli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski, kierownik Zakładu Prawa Rolnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Dr hab. Paweł Czechowski oraz Katarzyna Oponowicz ze Związku Polskie Mięso i Agnieszka Maliszewska z Polskiej Izby Mleka.

Polskie rolnictwo XXI wieku – jak budować przewagę konkurencyjną?

Polskie rolnictwo XXI wieku

Konferencję rozpoczął Prezes Andrzej Arendarski, który podkreślił, że od 2008 roku resort rolnictwa prowadzi skutecznie promocję polskiej żywności zagranicą i dostrzega wysiłek zarówno Ministra Marka Sawickiego, jak i podległych mu agencji w budowaniu wizerunku polskiej marki, która staje się coraz atrakcyjniejsza na rynkach światowych.  Prezes Arendarski zaznaczył, że biorąc pod uwagę skuteczność dotychczasowych działań resortu i nową perspektywę w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, jest dobrej myśli co do przyszłości  i rozwoju eksportu polskich produktów.

Minister Marek Sawicki w swojej części konferencji odniósł się do roli eksportu w tworzeniu miejsc pracy w rolnictwie. Zaznaczył, że wzrost eksportu żywności ma kolosalny wpływ na polską gospodarkę  i na skalę zatrudnienia na obszarach wiejskich.  Głównym tematem wystąpienia Ministra Sawickiego były zmiany jakie zaszły w polskim rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat. Odniósł się do działań ujętych w PROW 2007-2013. Z dofinansowania, co wiąże się podniesieniem  kondycji ekonomicznej, skorzystało nie tylko wiele gospodarstw ale i wiele przedsiębiorstw rolno-spożywczych. Dla przykładu: z premii dla młodego rolnika – ponad 35 tys. beneficjentów, z rent strukturalnych, które były jednym z podstawowych instrumentów przebudowy rolnictwa w kierunku młodych, wykształconych rolników – 73 tys. gospodarstw. Około   62 tys. gospodarstw aktywnie  wykorzystało instrument  wsparcia  (300 tys. PLN na gospodarstwo) na modernizację. Ogółem z tych trzech instrumentów skorzystało ponad 170 gospodarstw, co znacząco podniosło ich efektywność ekonomiczną i spowodowało wyraźny wzrost konkurencyjności na rynku rolnym. 

Ponad 1000 firm z branży rolno – spożywczej zainwestowało w ramach PROW w rozwój nowoczesnego  przetwórstwa i przechowalnictwa. Minister Sawicki zaznaczył, że w dalszym ciągu w Polsce powszechne jest rolnictwo drobne i rozproszone i pomimo instrumentów wspierających scalanie gruntów, w ramach PROW 2007-2013 dokonano tylko ok. 100 scaleń. Aby bardziej zachęcić rolników do przechodzenia do gospodarki konkurencyjnej w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektowane są nowe mechanizmy wspierające.  Ważnym działaniem w ramach PROW 2007-2013 były działania rolno - środowiskowe, będące wsparciem dla utrzymania rolnictwa we współdziałaniu z ochroną środowiska i terenów przyrodniczych. Z tego instrumentu skorzystało ponad 130 tys. gospodarstw. Jednocześnie w ramach dwóch działań, czyli zróżnicowanie w kierunku działalności rolniczej i drobnej przedsiębiorczości  stworzono na obszarach wiejskich  ponad 30 tys. miejsc pracy poza rolnictwem.  

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: