| Autor: redakcja1

Podsumowanie programu „Owoce i warzywa w szkole”

Program Owoce i warzywa w szkole, jako działanie finansowane ze środków Unii Europejskiej podlega regularnej ocenie skuteczności mającej wykazać, czy i w jakim stopniu realizuje on zakładane cele.

Podsumowanie programu „Owoce i warzywa w szkole”
Z końcem lutego 2017 r. przekazany został do Komisji Europejskiej Raport podsumowujący ewaluację programu Owoce i warzywa w szkole, obejmujący pięcioletni okres realizacji programu, a więc lata szkolne 2011/2012 – 2015/2016.
 
Badanie to wskazało zarówno mocne strony programu, a także potwierdziło jego potencjał jako narzędzia mogącego skutecznie kształtować nawyki żywieniowe, jak również pomogło zidentyfikować obszary wymagające wsparcia i wzmocnienia. Ocena programu ma kluczowe znaczenie jako element podsumowania ośmioletniej realizacji programu Owoce i warzywa w szkole, który wraz z programem Mleko w szkole zostanie od roku szkolnego 2017/2018 zastąpiony nowym Programem dla szkół.
 
Oto najważniejsze wnioski wypływające z raportu udostępnionego przez Agencję Ryku Rolnego:
 
1) SPOŻYCIE OWOCÓW I WARZYW PRZEZ DZIECI
 
Wyniki przeprowadzonej oceny potwierdziły, że program w sposób istotny wpływa na konsumpcję przez dzieci owoców i warzyw, a więc może być efektywnym narzędziem kształtującym ich nawyki żywieniowe. Szczególnie wyraźny wpływ wywarł program na spożycie owoców przez dzieci.
 
Po trzech latach uczestniczenia przez dzieci w programie silnie zwiększyła się konsumpcja owoców o 30g dziennie – 18%, przy czym w grupie dzieci nie uczestniczących w programie – wzrost jedynie o 4%, w sumie spożycie owoców i warzyw w dni szkolne i weekendowe było większe o 19,5g niż w grupie dzieci nieuczestniczących w programie. Wpływ programu na poziom konsumpcji warzyw był mniejszy niż na spożycie owoców, nie odnotowano znaczących różnic pomiędzy ilościami warzyw konsumowanymi przez dzieci uczestniczące i nieuczestniczące w programie.
 
Przez cały okres uczestnictwa w programie odnotowano mniejsze spożycie warzyw niż owoców przez uczniów z uwagi na preferencje smaku słodkiego u dzieci stąd łatwiej jest zwiększyć konsumpcję owoców niż warzyw, mniejszą wielkość porcji udostępnianych warzyw niż owoców.
 
Spożycie warzyw i owoców przez dzieci zwiększyło się za sprawą uczestnictwa w programie do 328g dziennie pozostaje jednak nadal na poziomie mniejszym niż zalecają eksperci, tj. minimum 400g dziennie. Jednocześnie pozytywny trend wzrostu konsumpcji owoców i warzyw utrzymywał się jedynie w trakcie uczestnictwa dziecka w programie, a po jego zakończeniu uległ zahamowaniu.
 
Wymaga to prowadzenia dalszych działań wspierających dobre nawyki żywieniowe wzmocnionych działań edukacyjnych oraz regularnego, częstszego udostępniania dzieciom owoców i warzyw przez jak najdłuższy okres czasu dla utrwalenia pozytywnych nawyków i nabycia umiejętności samodzielnego dokonywania odpowiednich wyborów żywieniowych.

Czytaj dalej na następnej stronie...
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!