| Autor: redakcja1

Straty w przechowywanych ziemiopłodach rolnych i ogrodniczych

Do przechowywania w okresie zimy 2018/2019 przeznaczono ponad 3,8 mln t ziemniaków, a więc 51% zbiorów z 2018 r.

Straty w przechowywanych ziemiopłodach rolnych i ogrodniczych
Straty w przechowywanych ziemniakach ocenia się na 11% ogólnej masy przeznaczonej do przechowywania, czyli podobnie jak w roku poprzednim. Największe straty w przechowywanych ziemniakach zaobserwowano w województwie podkarpackim, świętokrzyskim oraz lubelskim - wynoszące 12%.
 
Straty w przechowywanych warzywach obserwowano na ogół na poziomie mniejszym od zanotowanego w poprzednim sezonie przechowalniczym, jednak w ostatnim sezonie masa przechowywanych zbiorów wszystkich badanych gatunków była znacznie niższa niż w sezonie 2017/2018. Nadal obserwuje się duże różnice w wysokości strat w zależności od rejonu kraju i sposobu przechowywania.
 
Straty w przechowywanych jabłkach były również zróżnicowane w zależności od rejonu, na ogół jednak także nieco niższe w porównaniu z poprzednim sezonem przechowalniczym. Należy przy tym zaznaczyć, że w ostatnim sezonie znacznie więcej jabłek było w ogóle przechowywanych.


Tagi:
źródło: