| Autor: redakcja1

Ceny polskich owiec

W pierwszej połowie 2017 roku cena skupu żywca baraniego, która w I kwartale 2017 r. wyniosła 6,62 zł/kg była o 6% mniejsza niż rok wcześniej.

Ceny polskich owiec
W II kwartale cena ta była taka sama jak przed rokiem, czyli wynosiła 6,61 zł/kg względem 6,62 zł/kg w II kwartale 2016 r. W drugiej połowie roku zmiany tych cen były odmienne niż cen wyrażonych w euro, pod wpływem aprecjacji złotego w stosunku do euro. W III kwartale cena skupu wyniosła 5,88 zł/kg w odniesieniu do 7,23 zł/kg w III kwartale 2016 r.
 
W IV kwartale mogła ona wynieść ok. 6,60 zł/kg i być o 5% mniejsza niż rok wcześniej. Z uwagi na postępującą aprecjację złotego w skali roku, w I kwartale 2018 r. ceny skupu owiec w Polsce mogą również być niższe niż w I kwartale 2017 r. niezależnie od wzrostu cen wyrażonych w euro.
 
W I kwartale 2017 r. cena owiec ciężkich w Polsce wyniosła 358 EUR/100 kg i była o 2% niższa niż w I kwartale 2016 r. W II kwartale była ona na poziomie 362 EUR/100 kg i była o 0,2% mniejsza niż w roku wcześniejszym. Z kolei w III kwartale cena polskich owiec wzrosła o 0,3% do 354 EUR. W IV kwartale wyniosła 358 EUR/100 kg i była o 3% wyższa niż przed rokiem.
 


Tagi:
źródło: